facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Technologie budoucnosti: Udržitelnost, ekoinovace, zelené technologie

27. 11. 2022
Technologie budoucnosti: Udržitelnost, ekoinovace, zelené technologie

Portál Vědavýzkum.cz představuje jednotlivé technologické oblasti, které agentura CzechInvest podporuje v rámci svého nového programu Technologická inkubace. První z nich je ekologie a cirkulární ekonomika, kterým pomůže EcoTech HUB. Jaký potenciál má Česko v oblasti zelené tranzice? A které směry jsou v této oblasti nejperspektivnější?

stock ekologie

Projekt Technologické inkubace (o jehož první výzvě jsme referovali zde) agentury CzechInvest je zásadní investicí do budoucnosti českého průmyslu. V nadcházejících pěti letech podpoří až 250 startupů, tedy společností do pěti let existence, částkou až 850 milionů korun. Podpora je směrována do uvedených klíčových oblastí: umělá inteligence, kreativní průmysl, mobilita, kosmické technologie, ekologie a cirkulární ekonomika, chytrá řešení v oblastech zdravotnictví, farmacie, kybernetická bezpečnost či pokročilé materiály.

Ekologie a udržitelnost pro budoucnost

Stav životního prostředí byl v Česku na konci devadesátých let žalostný. Komunismus zanechal v místní krajině hluboké rány. Země měla jedno z nejvíce znečištěných ovzduší v Evropě s vysokými hodnotami toxických látek, kontaminovanou půdu po těžbě uranu, zdevastovanou krajinu po těžbě uhlí a mrtvé lesy v pohraničí jako důsledek kyselých dešťů z těžkého průmyslu.

Nová demokratická vláda začala v roce 1990 psát novodobou historii s důrazem na ochranu životního prostředí, investice do čistších technologií a podporu českých firem v udržitelném podnikaní. Počet států, které si kladou ambiciózní klimatické cíle a usilují o dosažení uhlíkové neutrality, neustále narůstá. Evropa v této snaze rozhodně není osamocená. Naopak. Zelená tranzice je globálním trendem, který s sebou přináší největší společenskou změnu od dob průmyslové revoluce po celém světě.

V Českém prostředí se často pojem zelená tranzice používá ve smyslu tranzice energetické. Přechod k obnovitelným zdrojům a elektromobilitě samozřejmě je celosvětovým trendem a vyřešení otázky ukládání zelené energie ať už pomocí baterií, nebo vodíku je stěžejní. „Nicméně zelená tranzice je mnohem širší pojem. Zahrnuje například i efektivní zacházení s odpady a jejich znovuvyužití ve výrobě, tj. koncept cirkulární ekonomiky, která může být odpovědí na rostoucí ceny surovin,“ upřesňuje Petra Balladares Perez, sektorová specialistka pro EcoTech agentury CzechInvest a dodává: „Cirkulární ekonomika, po boku technologií záchytu CO2, jistě bude hrát klíčovou roli v dekarbonizaci průmyslu. To je patrné nejen v sektoru stavebnictví, kde je znovuvyužití recyklované stavební suti velkým tématem.“

Velmi perspektivní je i cirkulární bioekonomika, která využívá bioodpady například pro výrobu bioplastů. Samostatnou oblastí jsou pak inovativní technologie pro udržitelné zemědělství, jako jsou hydroponie nebo technologie precizního zemědělství.

EcoTech HUB pro budoucnost

Od roku 2020 se věnuje také CzechInvest technologiím v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelnosti. V létě letošního roku byla vypsána první výzva Technologických inkubátorů a jednou ze čtyř podpořených oblastí je rovněž ekologie a cirkulární ekonomika. Podpora je realizována prostřednictvím tzv. EcoTech HUBu, který podporuje budování ekosystému v oblasti zelených technologií a udržitelnosti a jehož součásti je i byznys inkubátor, který poskytuje širokou škálu služeb a finanční podporu technologickým startupům zaměřujícím se na ekoinovace.

Oblasti podpory jsou:

  • zelené technologie,
  • technologie pro udržitelnost životního prostředí,
  • baterie a obnovitelné energetické zdroje,
  • inteligentní distribuované energetické systémy,
  • udržitelné technologie v průmyslu,
  • technologické snížení znečištění,
  • odlehčené materiály,
  • průmyslová chemie,
  • zemědělství.

20221125Petra Perez Balladeres

Petra Balladares Perez

Nemůžeme si dovolit zaostat

Česká republika se snaží následovat všechny globální trendy, ačkoli v mnohém zaspala. Teprve světová pandemie a narušení světových dodavatelských řetězců, a především válka na Ukrajině a s ní spojená energetická krize nastartovaly například masové investice do fotovoltaiky. „Jen za první pololetí 2022 se nainstalovalo více fotovoltaických elektráren než za celý loňský rok,“ dokresluje současnou situaci Petra Balladares Perez.

Česká republika si ale rozhodně nemůže dovolit v této oblasti zaostat za zbytkem vyspělých zemí, protože rozvoj zelených technologií představuje obrovskou ekonomickou příležitost se prosadit a upevnit svou pozici na světových trzích.

„Po technologiích, které dokážou řešit naše enviromentální problémy, je v zahraničí velká poptávka, ale i pro společnosti, které se primárně zeleným technologiím nevěnují, je udržitelný aspekt jejich výrobků nebo služeb velkou konkurenční výhodou, na kterou se v budoucnu bude klást čím dál větší důraz,“ upozorňuje Petra Balladares Perez.

Česká republika se svou robustní vědecko-výzkumnou infrastrukturou, vysoce kvalifikovanou pracovní silou a inovativními malými a středními podniky má nejlepší předpoklady stát se lídrem v oblasti zelených technologií. V současnosti se v tuzemsku nachází celá řada kvalitních výzkumných pracovišť, která jsou zaměřená na environmentální technologie. Češi jsou ve světě proslulí svou vynalézavostí a opravdu i u nás světově unikátní řešení v oblasti zelených technologií vznikají. Nicméně jejich množství rozhodně neodpovídá potenciálu České republiky.

Jak uspět v žádosti o podporu v EcoTech HUB?

Projekt by měl být inovativní, tedy přinést přidanou hodnotu oproti stávajícím řešením dostupným na trhu. Zároveň však musí být projekt realizovatelný, nejen technicky proveditelný. Klíčové je dát dohromady silný tým, který bude zajišťovat vývoj daného produktu nebo služby, ideálně ve spolupráci s výzkumnými institucemi a vědeckou sférou.

„Důležité je také správné načasování uvedení daného řešení na trh, kdy musí již existovat dostatečná poptávka. Kromě všech těchto aspektů, které jsou všeobecně platné, pro oblast zelených technologií je pak ještě stěžejní impakt – tedy měření reálného dopadu na životní prostředí,“ zdůrazňuje některé parametry Petra Balladares Perez.

Projekty lze v CzechInvestu konzultovat v rámci tzv. preinkubace, tedy před samotným přijetím do projektu Technologické inkubace. V rámci samotné Technologické inkubace pak mohou získat vybrané technologické startupy přímou podporu až ve výši 4 500 000 Kč a dále pak také nepřímou podporu ve výši 500 000 Kč ve formě workshopů, seminářů, pomoci inkubačních manažerů, konzultací s odborníky na byznys a technologie.

Zelená tranzice je nezadržitelná

Novými postupy, technologiemi a službami pro ekologičtější podnikání společně můžeme dosáhnout nejen větší konkurenceschopnosti a růstu české ekonomiky, ale také odstraníme úbytek biodiverzity a vytvoříme prostředí, které bude odolávat klimatickým změnám. Globální trendy jednoznačně ukazují, že zelená tranzice je nezadržitelná a do budoucna bude po zelených technologiích stále větší poptávka.

Pro české firmy je to příležitost, jak uspět na světových trzích, které by měly využít. Pro Českou republiku je to pak šance pro nové investice s vyšší přidanou hodnotou, které vytvoří velké množství pracovních míst a přispějí k rozvoji regionů.

 

Autorka: Vědavýzkum.cz (MK)