facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Véronique Debord-Lazaro: České instituce odvedly v rámci internacionalizace úžasnou práci

12. 4. 2021
Véronique Debord-Lazaro: České instituce odvedly v rámci internacionalizace úžasnou práci

Véronique Debord-Lazaro působí od loňského září jako vědecká atašé Francouzského velvyslanectví v Praze. Jak vnímá vědeckou spolupráci našich zemí? Proč Francie podporuje vědu a vysoké školství v zahraničí? A jaké příležitosti nabízí českým studentům, výzkumným pracovníkům a institucím?

Co jste dělala předtím, než jste přišla do Prahy?

Pracovala jsem pro vysoké školy v oblasti jejich mezinárodních záležitostí. Využívala jsem přitom i své dřívější zkušenosti s výzkumnými a vzdělávacími projekty financovanými Evropskou unií. Předtím, než jsem začala pracovat jako vědecká atašé na Francouzském velvyslanectví, jsem řídila mezinárodní kancelář University of Bordeaux ve Francii. Posláním našeho oddělení bylo posilovat a podporovat internacionalizaci akademické a studentské komunity i celého kampusu.

Proč jste se rozhodla zrovna pro Prahu?

Hledala jsem novou pracovní pozici v zahraničí, protože jsem si chtěla rozšířit své profesní obzory a také si vyzkoušet rodinný život mimo domovskou zemi. Jako administrátorka mezinárodních vztahů jste neustále v kontaktu s francouzskými diplomatickými úřady. Francouzské ministerstvo zahraničních věcí skutečně vytvořilo velmi hustou síť vědeckých atašé na podporu akademické spolupráce po celém světě, zejména v Evropě. Pozice v České republice mi nabídla vše, v co může člověk jako já doufat: velmi dynamické akademické prostředí na vysoké úrovni v srdci Evropy, které je již z velké části mezinárodní a stále se rozšiřuje. Oceňuji i velmi aktivní Francouzský institut, který v průběhu let vyvinul řadu stěžejních programů na podporu akademické spolupráce s Francií.

Jak vnímáte dosavadní vědeckou spolupráci našich zemí?

Česko-francouzská spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu je hluboce zakořeněná a pokrývá velké množství oborů. Například CNRS (přední národní výzkumná instituce ve Francii) je pro Českou republiku hlavním partnerem pro společné mezinárodní publikace. Stále však existuje prostor pro zlepšení a nové příležitosti pro rozšíření oblastí naší vědecké spolupráce, ať už jde o umělou inteligenci, nebo třeba zdravotnictví, stejně tak i pro nové nástroje k prozkoumání, jako je Evropské univerzitní aliance. Vnímám to jako pěknou výzvu!

Přišla jste do České republiky na konci loňského roku, což nebyl zrovna ten nejlepší čas na zahájení nové životní kapitoly. Jak jste si zatím zvykla na místní prostředí?

Na Francouzském velvyslanectví jsem začala pracovat v září, což mi poskytlo zhruba měsíc a půl zkušeností z „reálného života“. Měla jsem to štěstí, že jsem během této doby stihla navštívit a setkat se s řadou lidí z oblasti pražského vysokého školství, dokonce jsem měla možnost podívat se do Ostravy na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava a promluvit si o její dlouhodobé spolupráci s francouzskými týmy.

Od poloviny října byla situace skutečně výzvou, a to i na osobní úrovni, kdy se uzavřely školy. Rozhodně je obtížné zvyknout si na nové zaměstnání v nové zemi, aniž byste se mohli setkávat s lidmi tváří v tvář nebo navštěvovat jejich pracoviště. I přes tuto nelehkou situaci jsme se mohli věnovat většině našich aktivit, a to zejména díky neustálé podpoře našich místních partnerů, vysokých škol a výzkumných institucí, ministerstva školství, Domu zahraniční spolupráce, partnerských společností a dalších. Díky online formátu jsme některými akcemi dokonce oslovili větší počet lidí. I když se velmi těším na návrat do normálního života, věřím, že některé z postupů, které jsme během tohoto „živého experimentu“ vymysleli, si ponecháme a budeme je praktikovat nadále.

Co je vaší hlavní náplní práce ve Francouzském institutu?

Mám na starost oddělení vědecké a univerzitní spolupráce, kde pracuji se dvěma skvělými mladými kolegyněmi, Agathe Medjani-Daudé a Athénaïs Surreau. Máme tři hlavní cíle. Tím prvním je podpora akademické a vědecké spolupráce mezi Českem a Francií, zejména prostřednictvím financování stipendií, mobility výzkumných pracovníků nebo workshopů. Tím druhým je propagace francouzské vědy, zvyšování její viditelnosti, zejména v oblastech, kde chce Francie být důležitým hráčem na globální úrovni, ale také přispívání k diskusi o průřezových otázkách, jako je rovnost žen a mužů. Třetím cílem je propagovat Francii jako atraktivní destinaci pro české studenty pro jejich vysokoškolské studium a podporovat jejich projekty mobility.

IFP team

Véronique Debord-Lazaro (uprostřed) a její kolegyně z Francouzského velvyslanectví v Praze

Samozřejmě se vždy snažíme do všech našich aktivit zahrnout velmi silný evropský úhel pohledu. Zejména hledáme způsoby, jak propojit naše aktivity s cíli a programy EU.

Ráda bych také zdůraznila jaké štěstí máme, že je v Praze CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách. CEFRES je výzkumné středisko, které funguje ve spolupráci francouzského ministerstva zahraničí a CNRS a pod vedením Jérôma Heurtauxe. Výzkumné centrum navázalo velmi silné partnerství s Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou („Plateforme CEFRES“) s cílem podpořit rozvoj společných česko-francouzských výzkumných projektů.

Proč Francie podporuje vědu a vysoké školství v zahraničí?

Francouzská vědecká diplomacie je součástí strategie země „diplomacie vlivu“. Jednotlivé vědecké záměry společně vymýšlí ministerstvo zahraničí a ministerstvo vysokého školství a vědy, které je odpovědné za národní výzkumnou strategii.

Kromě šíření vlivu prostřednictvím podpory našich excelentních výzkumných center je hlavním důvodem této politiky přidaná hodnota, kterou je vytváření a prohlubování znalostí a jejich přispění k hospodářskému a sociálnímu rozvoji. Francie, stejně jako ostatní země, si přeje podporovat své výzkumné pracovníky a společnosti v mezinárodní konkurenci a zvyšovat interakce mezi vědeckou komunitou a cíli zahraniční politiky. Tato strategie byla stanovena ve velmi zajímavé zprávě Science Diplomacy for France vydané v roce 2013 francouzským ministerstvem zahraničí.

Česká republika během posledního desetiletí značně investovala, zejména do infrastruktury výzkumu a vývoje a vysokých škol. Myslíte si, že o tom má Francie povědomí?

Mám pocit, že vysoké školy v České republice odvedly úžasnou práci, pokud jde o internacionalizaci učebních osnov a služeb zahraničním studentům. Země se proto stala velmi atraktivní destinací pro studenty, zejména v rámci programu Erasmus.

Pokud však mluvíme o výzkumu, zdá se mi, že stále není nic známo o tom, co se tu za posledních 10 až 15 let událo. Moc toho není známo ani o příležitostech, které nyní nabízejí česká výzkumná centra. Naším úkolem je proto spolu s českými partnery přispět k tomu, aby byly tyto příležitosti lépe vidět a dostaly se k francouzské výzkumné komunitě, zejména k mladým výzkumným pracovníkům, kteří se poté mohou stát skvělými zastánci česko-francouzské spolupráce.

Jaké jsou hlavní příležitosti pro české studenty, zejména doktorandy, výzkumné pracovníky a instituce v rámci mezinárodní spolupráce s Francií?

Francouzské velvyslanectví nabízí pestrou škálu programů na podporu spolupráce mezi oběma zeměmi pod značkou „Barrande“. Barrande workshops nabízejí rámec pro české a francouzské výzkumníky, aby se navzájem poznali a mohli společně přemýšlet o možných společných projektech. Barrande mobility programme je dvoustranný program spolufinancovaný Francouzským velvyslanectvím a MŠMT, který podporuje mobilitu výzkumných pracovníků mezi oběma zeměmi za účelem práce na společném vědeckém projektu (výzva je v současné době otevřená!). A konečně Barrande fellowship programme, opět ve spolupráci s MŠMT. Ten poskytuje granty na mobilitu studentům doktorského studia z České republiky a z Francie, aby mohli vyjet do zahraničí, buď za účelem výzkumného pobytu, nebo doktorského studia pod společným dohledem.

Francouzské univerzity a národní výzkumné ústavy samozřejmě také vyvíjejí programy na podporu spolupráce a přilákání výzkumných pracovníků do Francie. Kromě webových stránek Francouzského institutu jsou velmi dobrým zdrojem informací, které vám umožní držet krok s aktuálními příležitostmi, také webové stránky Campus France (francouzské národní agentury pro podporu vysokoškolského vzdělávání a výzkumu ve Francii).

Jaké akce během letošního roku plánujete?

Kromě podpůrných programů, které jsem zmínila, mohu poukázat na naši květnovou účast na středoevropském finále soutěže „Moje dizertační práce ve 180 vteřinách“, které se letos v České republice setkalo s velkým úspěchem. S ohledem na červnové Generation Equality Forum pod záštitou OSN pracujeme také na online akci o ženách ve zdravotnictví. Slavnostní ceremoniál vědeckých cen Francouzského velvyslanectví se s největší pravděpodobností kvůli pandemii uskuteční v září. V návaznosti na úspěšný první ročník na podzim opět uspořádáme naši regionální akci „Your PhD in France“, abychom představili příležitosti pro doktorandy ve Francii. Zúčastníme se také červnové konference Czeducon, stejně jako listopadového veletrhu Gaudeamus v Brně. S našimi partnery na Univerzitě Palackého v Olomouci také pracujeme na organizaci fóra, kde by se potenciální studenti setkali s absolventy a různými společnostmi a mohli společně diskutovat o profesních příležitostech spojených s Francií.

A samozřejmě existuje mnoho dalších akcí pořádaných Francouzským institutem a CEFRES. Pokud nás ještě nesledujete na sociálních sítích, měli byste to napravit!

Děkujeme za rozhovor!

 


Véronique Debord-Lazaro

V roce 2001 absolvovala Institute of Political Science v Bordeaux. Poté získala magisterský titul v oboru geografie na University of Poitiers. Ve své kariéře se zabývala podporou internacionalizace francouzských univerzit a zastávala pozice na různých vysokých školách jako administrátorka mezinárodních záležitostí. Nyní pracuje na Francouzském velvyslanectví v České republice jako vědecká atašé.