facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Evropská inovační agenda a synergie mezi programy

12. 7. 2022
Novinky CZELO: Evropská inovační agenda a synergie mezi programy

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nepřehlédněte vydání nové příručky k synergiím mezi Horizontem Evropa a ERDF či nové Evropské inovační agendy. Dozvíte se také, co nás čeká v nejbližších měsících v rámci programu Horizont Evropa a co přineslo setkání pracovní skupiny IGLO na téma EIT HEI Iniciativy pro vysokoškolské instituce. 

CZELO

Nová příručka objasňuje synergie mezi Horizontem Evropa a ERDF

Evropská komise zveřejnila dlouho očekávanou příručku k synergiím mezi programem Horizont Evropa a Evropským fondem pro regionální rozvoj. Účelem tohoto dokumentu je nastínit nové možnosti, které mají k dispozici řídící orgány programů politiky soudržnosti, národní kontaktní místa pro program Horizont Evropa a předkladatelé projektů Horizont Evropa. Kromě vysvětlení jednotlivých nástrojů a instrukcí, jak synergie správně nastavit, obsahuje příručka i konkrétní příklady z praxe.

Více informací najdete na webu kanceláře CZELO a v samotné příručce.

Evropská komise zveřejnila Evropskou inovační agendu

Dlouho očekávaná Evropská inovační agenda doplňuje politiky Evropského výzkumného prostoru a obsahuje 25 specializovaných opatření v celkem 5 stěžejních oblastech. Nová inovační agenda je navržena tak, aby z Evropy udělala vedoucího hráče v rámci globální inovační scény, především v deep tech sektoru. Staví na vědecké excelenci, technologiích a inženýrství a na zásadách evropského jednotného trhu.

Více informací v tiskové zprávě Evropské komise a na webu kanceláře CZELO.

Horizont Evropa – co nás čeká v nejbližších měsících?

Vzhledem k tomu, že se implementace programu Horizont Evropa nachází již ve svém druhém roce, čeká nás v blízké době zveřejnění nových pracovních programů a aktualizace stěžejních dokumentů.

Právě o přípravě Pracovního programu na roky 2023–2024, očekávaných novinkách a změnách (např. spuštění nových partnerství a novinky v oblasti misí), přípravě Strategického plánu na období 2025–2027 či možnostech zapojení odborné veřejnosti do konzultací na konkrétní témata se dozvíte na webu kanceláře CZELO.

Jak se více zviditelnit v Bruselu?

Kancelář CZELO na září připravuje sérii webinářů zaměřenou na bližší představení významných bruselských stakeholderů v oblasti výzkumu a vzdělávání. Dozvíte se, jaké asociace či sdružení vysokoškolských a výzkumných institucí jsou v Bruselu viditelné, jaké jsou možnosti zapojení a proč je dobré být jejich součástí. Cílem webinářů je poskytnout obecný přehled o těchto stakeholderech a také motivovat české výzkumné a vzdělávací instituce k aktivnější účasti v jednotlivých sítích.

Více informací, včetně programu jednotlivých webinářů a možnosti registrace, najdete na webu kanceláře CZELO.

Setkání pracovní skupiny IGLO na téma EIT HEI Iniciativy pro vysokoškolské instituce

Na konci června se uskutečnilo společné jednání pracovních skupin IGLO (Informal group of RTD Liaison Offices in Brussels) pro vysokoškolské vzdělávání a inovace, které bylo zaměřeno na EIT HEI Iniciativu pro vysokoškolské instituce. Tato iniciativa cílí na podporu inovačních kapacit vysokoškolských institucí, nejen na akademické půdě, ale také ve spojení s průmyslem, výzkumem a veřejnými partnery.

V neposlední řadě je cílem Iniciativy také více integrovat vysokoškolské instituce do celoevropského inovačního ekosystému. Pilotní fáze Iniciativy běží do roku 2023, zatím proběhly dvě výzvy k předkládání žádostí a třetí výzva bude vyhlášena na podzim tohoto roku.

Více podrobností v zápise kanceláře CZELO.

Navštivte výstavu G. J. Mendel v Bruselu a poznejte příběh zakladatele genetiky!

Kancelář CZELO společně se Zastoupením Jihomoravského kraje při EU v Bruselu, Mendelovou univerzitou v Brně, městem Brno a Stálým zastoupením České republiky při EU uspořádala 4. července v Bruselu oficiální otevření výstavy „Gregor Johann Mendel a strastiplný příběh genů”. Výstava na základě komiksu držitelky ceny Magnesia Litera Lucie Seifertové probíhá v souvislosti s oslavami Mendelova výročí narození a v rámci zahájení českého předsednictví v Radě EU. Výstavu je možné v Bruselu navštívit až do 4. srpna. Více informací na webu kanceláře CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.