facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Finance pro Digitální Evropu a účast Maďarska v Horizontu Evropa

5. 4. 2023
Novinky CZELO:  Finance pro Digitální Evropu a účast Maďarska v Horizontu Evropa

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si dva nové pracovní programy 2023-2024 programu Digitální Evropa a přihlaste se do Ceny evropského hlavního města inovací. Dozvíte se také o finanční záruce maďarské vlády pro účast v Horizontu Evropa a o dvou nových studiích Evropské komise o Evropských univerzitách a společném diplomu.

CZELO

Evropská komise přijala dva pracovní programy 2023-2024 programu Digitální Evropa

Pracovní programy s finanční alokací ve výši téměř 1,3 miliardy eur zahrnují strategické investice, které jsou zásadní pro vytvoření Evropské digitální dekády. Hlavní pracovní program 2023–2024 (ve výši 900 milionů eur) podpoří oblast dat, umělé inteligence (AI), pokročilé digitální dovednosti nebo technologie pro ochranu klimatu a životního prostředí. Druhý pracovní program (ve výši 375 milionů eur) zaměřený na kybernetickou bezpečnost má za cíl posílení odolnosti Evropské unie vůči kybernetickým hrozbám nebo podporu strategie kybernetické bezpečnosti.

Více informací se dočtete na webu CZELOwebu Digitální Evropy.

Do ČR míří další ERC Advanced Granty!

ERC zveřejnila výsledky výzvy Advanced Grants 2022: do výzvy bylo podáno 1650 žádostí, z nichž uspělo 218 projektů. Celková úspešnost tak byla kolem 13 %. Ocenění výzkumníci budou realizovat své projekty na univerzitách a výzkumných centrech ve 20 členských státech EU a přidružených zemích, přičemž nejvíc projektů poputuje do Německa (37 grantů), Velké Británie (35) a Francie (32). Vítězové tentokrát reprezentují 27 národností, v absolutních číslech vedou Němci (36 výzkumníků), Francouzi (32), Italové (21) a Britové (19). Úspěch slaví i Česká republika, a to se čtyřmi oceněnými projekty. Projekty budou realizovány na univerzitě v Pardubicích, Českém vysokém učení technickém a dvou ústavech Akademie věd ČR – Fyzikálním ústavu a Ústavu organické chemie a biochemie ČR.

Více informací na webu CZELO.

Zapojte vaše město do soutěže o Cenu evropského hlavního města inovací

Toto každoroční ocenění uděluje již od roku 2014 Evropská rada pro inovace (EIC) evropským městům, která nejlépe podporují inovace. Letošní ročník rozděluje města do dvou kategorií, a to na základě jejich velikosti: 1. European Capital of Innovation (města s více než 250 000 obyvateli), 2. European Rising Innovative City (města mezi 50–250 tisíci obyvateli). Letos by mělo cenu získat 6 měst, která nejlépe splní stanovená kritéria. Jedním z nich je například inovativní vize, kde se mimo jiné posuzuje, jak města podporují ekologickou a digitální transformaci.

Více informací najdete na webu EIC.

Maďarská vláda zveřejnila finanční záruku pro účast v Horizontu Evropa

Vláda v prvním kole poskytne finance v celkové výši 5 miliard HUF. Nová finanční záruka reaguje na rozhodnutí Evropské komise, které v lednu omezilo účast jednadvaceti maďarských univerzit v programech Horizont Evropa a Erasmus+. Dotčené instituce mohou nyní získat finance na svoji účast v projektu prostřednictvím Národního fondu výzkumu, vývoje a inovací (NRDIO). Finanční příspěvek ze strany maďarské vlády bude poskytnut ve stejné výši jako požadovaný rozpočet v podávaném projektu Horizontu Evropa.

Více informací na webu CZELO webových stránkách NRDIO.

Evropská komise vydala nové studie, první se zaměřuje na Evropské univerzity, druhá na společný evropský diplom

Evropská komise zveřejnila studii mapující stav a účinnost národních systémů financování vysokoškolského vzdělávání z hlediska podpory iniciativy Evropských univerzit. Studie analyzuje implementaci a dopad systémů financování založených na výkonnosti (tzv. performance-based funding) ve 27 členských státech EU. Zároveň se snaží porozumět tomu, jakým způsobem mohou být tato národní schémata využita pro podporu aliancí Evropských univerzit. Tématem druhé studie je společný evropský diplom (Joint European Degree). Odborníci se zaměřují zejména na možnosti implementace evropského diplomu a zkoumají proveditelnost a dopad různých přístupů.

Více informací se dozvíte na webu CZELO.

Studie a bližší informace najdete na webu Evropské komise.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.