facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česká republika bude v roce 2017 centrem evropského výzkumu

22. 12. 2016
Česká republika bude v roce 2017 centrem evropského výzkumu

Česká republika získala prostřednictvím členství v TAFTIE přístup k obrovskému zdroji informací a zkušeností, které můžeme využít v dalším rozvoji i v přípravě programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Aktivním zapojením do činnosti sítě a jejich pracovních skupin se TA ČR může podílet na formování strategie budoucí podoby evropského výzkumného a inovačního prostoru a podpory konkurenceschopnosti členských zemí.

Na konci listopadu jsme se s kolegy z TA ČR účastnili v Bruselu jednání evropských inovačních agentur sdružených v síti TAFTIE. Ta propojuje 30 agentur z 28 evropských států, přičemž Technologická agentura ČR (TA ČR) se do sítě připojila v roce 2010. Česká republika prostřednictvím členství získala přístup k obrovskému zdroji informací a zkušeností, které můžeme využít v dalším rozvoji i v přípravě programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Aktivním zapojením do činnosti sítě a jejich pracovních skupin se TA ČR může podílet na formování strategie budoucí podoby evropského výzkumného a inovačního prostoru a podpory konkurenceschopnosti členských zemí.

No a s čím naše mise z Bruselu odjížděla? Kromě cenných kontaktů a nejnovějších informací přijíždíme do Čech s pomyslným žezlem předsednictví sítě TAFTIE, které jsme pro rok 2017 získali. Co to pro TA ČR, český výzkum a vůbec celou zemi znamená? V první řadě je to obrovská prestiž. Česká republika se pro příští rok dostane do centra zájmu evropských i světových inovačních agentur. Je to pro nás velká příležitost nastolit v diskuzi témata, která nás zajímají a která agentury našeho typu v Evropě i ve světě řeší. Jde především o téma nastavení takzvaných Center kompetence a spolupráce firem a výzkumných organizací, chceme rozvinout diskuzi o tom, jak jednotlivé agentury mohou pomoci v internacionalizaci výzkumných infrastruktur.

Během našeho předsednictví chystáme několik akcí s mezinárodním významem. Čeká nás řada expertních setkání k tématu Center kompetence, v červnu se v Praze uskuteční velká konference na téma Big Data, jejich analýzy a využití. Na závěr roku v Bruselu plánujeme akci s názvem Policy Forum, které se bude věnovat společnému financování regionálních, národních a mezinárodních programů. Kromě toho bude trojčlenný předsednický tým TA ČR po celý rok koordinovat práci sítě TAFTIE a plnit roli jejího předsedy, tajemníka a pokladníka. Doufám tedy, že se nám podaří využít všech příležitostí získat užší kontakty na evropské odborníky v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací a navázat hlubší spolupráci se špičkovými evropskými agenturami. To bude ve výsledku znamenat přínos pro celou Českou republiku.

 

Petr Očko, předseda TA ČR