facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Izrael je pro nás inspirací i partnerem

27. 12. 2017
Izrael je pro nás inspirací i partnerem

Vliv inovací na naši společnost nebyl nikdy tak ohromný jako dnes. Mezi globální inovační lídry patří i Izrael – malá země s osmi miliony obyvatel. Izrael má přívlastek Startup Nation, či země startupů. Dalo by se možná říci, že celá země je vlastně jeden velký „startup“, který neustále hledá cesty ke svému zdokonalení a skrze inovace a kreativitu se dostává kupředu.

Izrael je tak pro nás velkou inspirací v oblasti excelence výzkumu, ale i ve schopnosti dostat výsledky výzkumu efektivně do praxe. Izrael patří k zemím s největším počtem nositelů Nobelovy ceny na počet obyvatel, ale také k zemím s jedním z nejpropracovanějších systémů komercializace na světě. Ten mimo jiné probíhá prostřednictvím startupů, které uvádějí inovativní produkty do praxe. Jedním z důkazů úspěchu této strategie může být skutečnost, že Izrael má více firem na americkém technologickém akciovém trhu NASDAQ než jakákoli jiná neamerická země.

Ačkoli je zřejmé, že Izrael má některé charakteristiky odlišné od České republiky, můžeme se od něj mnohé naučit nejen v oblasti podpory inovativních startupů. V srpnu jsme spolu s velvyslanectvím státu Izrael na půdě Technologické agentury zorganizovali soutěž pro české inovativní začínající firmy mající podnikatelský záměr se společenským přínosem. Tato soutěž proběhla i na jiných izraelských ambasádách po celém světě. Českým vítězem se stala firma CityBarometer, která pomáhá vedení měst efektivně zapojovat občany do rozhodování o dalším rozvoji města. Všechny vítězné firmy pak měly možnost zúčastnit se finále startupové soutěže DLD v Tel Avivu.

Zároveň inspirujeme schématy na podporu technologického transferu, například při přípravě programu GAMA2. A spolupracujeme i na projektu Národního inovačního fondu, který je silně inspirován izraelským programem Yozma. Tento program podpory byl jedním ze základů izraelského startupového zázraku 90. let.

Jsme rádi, že se nám daří rozvinout užší spolupráci s izraelskými inovačními institucemi. V září uzavřela Technologická agentura ČR Joint Declaration s Israel Innovation Authority (dříve známá jako Chief Scientist Office). Ta je základem pro další konkrétní společná opatření – například výzvu na společné projekty aplikovaného výzkumu v rámci programu TA ČR na podporu mezinárodní spolupráce s názvem DELTA, či právě i užší výměnu know-how.

Spolupráci se zahraničními partnery se snažíme rozvíjet tak, aby vedla k přínosům pro české výzkumné organizace a firmy a pomohli jsme jim otevřít dveře k mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu a v mnoha případech i na globální trhy. Agentura proto zintenzivňuje spolupráci s mnoha dalšími klíčovými zahraničními inovačními agenturami či obdobnými institucemi. V posledním roce jsme tak například otevřeli spolupráci s Německem, a to zejména v oblasti Průmyslu 4.0, jež byla završena společnou výzvou ve zmíněném programu DELTA. Zintenzivnili jsme i spolupráci s Japonskem, jejímž letošním vrcholem byla česko-japonská technologická konference za účasti vedení partnerské japonské technologické agentury NEDO. Navazujeme užší spolupráci s inovačními institucemi v USA či Kanadě, rozvíjíme ji v Koreji či dalších prioritních asijských zemích. Naším cílem je, aby tato partnerství Technologické agentury vedla k širší a efektivnější podpoře spolupráce českých výzkumných organizací a firem v projektech mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu.

 

Autor: Petr Očko

Zdroj: TA. DI