facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Petr Konvalinka bude opět předsedou TA ČR

19. 7. 2022
Petr Konvalinka bude opět předsedou TA ČR

Současnému předsedovi Technologické agentury ČR Petru Konvalinkovi se podařilo obhájit dosavadní mandát. Jeho opětovné jmenování schválila vláda na svém jednání dne 14. 7. 2022. Stal se tak prvním předsedou v historii TA ČR, kterému se podařilo obhájit svou pozici.

Petr Konvalinka

Petr Konvalinka bude nadále působit jako člen předsednictva a zároveň předseda Technologické agentury ČR (TA ČR). Do obhajoby mandátu šel s úspěchy, o které se v rámci svého působení v TA ČR zasadil. Patří mezi ně:

  • sjednocení podmínek v prostředí aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací,
  • zařazení resortních programů MPO TREND, MD DOPRAVA 2020+ a MŽP PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT do portfolia programů TA ČR,
  • vytvoření, projednání a schválení nového programu SIGMA,
  • příprava konceptu spolufinancování projektů, podávaných českými subjekty do výzev HORIZON 2020 a nově i HORIZON EUROPE formou tzv. „cofundů“,
  • a v neposlední řadě podpora boje proti pandemii covid-19 prostřednictvím vyhlášení speciální veřejné soutěže v programu ETA a současně nabídka rozšířit financované projekty v programech TA ČR o vývoj roušek, masek, testovacích sad.
  • Podobně v souvislosti s válkou na Ukrajině proběhla podpora ukrajinských výzkumníků a výzkumnic, akademiků a studentů ve financovaných projektech TA ČR.

Ohledně dalšího směřování TA ČR už má Petr Konvalinka také jasno: „Rád bych přispěl k tomu, aby Technologická agentura ČR byla i nadále institucí, která zajistí výrazně lepší propojování výzkumu, vývoje a inovací s průmyslovou praxí a užší spolupráci výzkumných institucí s podniky. Hlavní změna by měla být ve větší orientaci na poskytování komplexních služeb od konzultace projektových záměrů přes pomoc v orientaci na dotační a mimodotační nástroje až po pomoc při ochraně duševního vlastnictví a transferu technologií do praxe,” říká znovuzvolený předseda TA ČR.

Petr Konvalinka se poprvé přihlásil do výzvy na doplnění předsednictva Technologické agentury České republiky v roce 2018, aby uplatnil zkušenosti, které získal nejen jako vedoucí katedry na Fakultě stavební ČVUT v Praze, řešitel několika projektů TA ČR a MPO, ale zejména jako rektor ČVUT v Praze v době působení ve funkci v letech 2014-2018. Jeho druhé funkční období bude trvat až do roku 2026.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR


Přečtěte si také dva rozhovory s Petrem Konvalinkou pro Vědavýzkum.cz zdezde.