facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Německé předsednictví – stimul pro VaVaI

1. 7. 2020
Německé předsednictví – stimul pro VaVaI

Německo se dnešním dnem ujímá předsednictví v Radě EU a zahajuje tak program nového Tria, součástí kterého je spolu s Portugalskem a Slovinskem. Program předsednictví byl z velké části definován pandemií COVID-19, čemuž odpovídá i motto předsednictví „Společně pro oživení Evropy“

Německo bude tvořit vodítko pro evropské instituce už poněkolikáté, naposledy tomu bylo v roce 2007. Letos však bude Německo odpovědné za vedení hospodářské obnovy EU. V dokumentu, který nastiňuje agendu Rady na příštích 18 měsíců, vyjádřilo nadcházející Trio, jehož je Německo součástí, svůj závazek pomoci dosáhnout dohody o příštím víceletém finančním rámci EU.

german pres 2020

Hlavním cílem německého předsednictví (DE PRES) bude adresovat výzvy spojené s pandemií a koordinovat veškeré úsilí tak, aby EU vyšla z krize ještě silnější než předtím. K dosažení tohoto cíle se DE PRES zaměří na EU Exit Strategy, udržitelné oživení a posílení odolnosti Evropy pro případ budoucí krize. Podrobněji se program zaměřuje na tři hlavní priority: obnovu, výzkum a inovacetechnologickou suverenitu. Současný program je velice ambiciózní a vzhledem ke stále přetrvávající pandemii bude muset být také dostatečně flexibilní, aby bylo možné adekvátně reagovat na aktuální vývoj situace. Mezi ústřední organizační záležitosti, které bude DE PRES řešit, patří také klimatická politika, která zahrnuje Zelenou dohodu pro Evropu a digitální transformaci. Ve svém projevu v Německém spolkovém sněmu dne 18. června 2020 uvedla kancléřka Angela Merkelová ochranu klimatu, digitalizaci a evropskou suverenitu jako hlavní výzvy německého předsednictví. Podle Merkelové je důležité snížit závislost Evropy v digitální oblasti a dosáhnout klimatické neutrality EU do roku 2050.

Prioritou bude také vyjednávání o vztazích po Brexitu. Současné přechodné období přestane platit 31. prosince 2020 a britská vláda zatím nejeví vůli k jeho prodloužení. Výsledek negociací bude mít dopad také na programy Erasmus a Horizont Evropa.

Klíčovou roli bude během německého předsednictví sehrávat oblast vzdělávání a vědy, výzkumu a inovací (VaVaI). Mezi legislativní akty na programu předsednictví v oblasti VaVaI patří finalizace programu Horizont Evropa a operativních ustanovení s dopady na rozpočet, účast třetích zemí a synergie s jinými programy financování EU. To, zda bude Německo schopno do konce letošního roku finalizovat předpisy Horizontu Evropa, bude záležet na tom, jak rychle se vůdci EU mohou dohodnout na víceletém finančním rámci.

Další legislativní akty se budou týkat Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), budoucnosti programu EURATOM, a s tím spojeného ITER a partnerství v rámci programu Horizont Evropa.

V listopadu 2020 budou vydány Závěry Rady k buducnosti Evropského výzkumného prostoru, které budou reagovat na sdělení Komise naplánované na 8. července 2020. Předsednictví bude dále usilovat o zřízení nových společných výzkumných laboratoří zaměřených na vývoj léčiv a vakcín v rámci Společného výzkumného střediska (JRC).

Německé předsednictví se rovněž zaměří na způsoby posílení investic do výzkumu a inovací na vnitrostátní úrovni, a to zejména proto, že 90 procent evropských výzkumných, vývojových a inovačních činností je koordinováno a financováno právě na vnitrostátní úrovni. Německo již dlouho žádá členské státy, aby zvýšily výdaje na výzkum a vývoj nejméně na 3 procenta HDP.

V příštím roce a půl se budou také řešit iniciativy týkající se účinnosti zdrojů, recyklacenakládání s odpady. Agenda pro světové oceány a Strategie EU v oblasti lesního hospodářství je plánovaná na rok 2021 a Německo by v rámci inciativ podporujících ekologii chtělo prosazovat zejména klíčové technologie, jako jsou vodíkové elektrárny a společné větrné elektrárny na moři, aby dekarbonizovalo těžký průmysl. Předsednictví má dále v plánu podporovat plánované vytvoření Evropského datového ekosystému a ustanovit závaznou minimální úroveň zabezpečení IT pro zařízení. Cílem je také dosáhnout spravedlivého zdanění ve stále více digitalizované ekonomice a vytvoření celoevropského trhu s vodíkem.

 

Vybrané akce v oblasti VaVaI:

  • 21. července 2020 – Neformální jednání ministrů odpovědných za výzkum (online)
  • 16 - 17. září 2020 - Neformální jednání ministrů odpovědných za vzdělávání
  • 22. - 24. září 2020 - Online akce "European Research and Innovation Days 2020"
  • 25. září 2020 – Rada pro konkurenceschopnost
  • 21. října 2020 – Neformální jednání ministrů odpovědných za výzkum
  • 28. října 2020 - German EU-Council Presidency conference “Revitalising Democracy in Times of Division —The Role of Social Sciences and Humanities (Bonn, Německo)
  • 25. - 26. listopadu 2020 - Konference: Security Research Event 2020 (Bonn, Německo)
  • 27. listopadu 2020 – Rada pro konkurenceschopnost

 

Autorka: Anastasiia Bondar, CZELO

CZELO