facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Seminář: Inovační strategie ČR 2019-2030 a její využitelnost pro podporu ochrany technických řešení

19. 3. 2019
Seminář: Inovační strategie ČR 2019-2030 a její využitelnost pro podporu ochrany technických řešení

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů si Vás v rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví  dovoluje pozvat k účasti na seminář na téma "Inovační strategie ČR 2019-2030 a její využitelnost pro podporu ochrany technických řešení", který se bude konat ve čtvrtek 28. 3. 2019 v Praze.

Seminář reflektuje Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) nově přijatou Inovační Strategii pro období let 2019 - 2030, která má posílit význam inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a zvyšovat jejich přínos pro dlouhodobý hospodářský růst. Seminář se bude primárně věnovat vytyčení nových priorit ve směřování českého výzkumu, vývoje a inovací ve vztahu k technickým řešením a jejich ochraně a je určen všem zástupcům podnikatelské i vědecké sféry.

Program semináře:

  • Dosavadní způsob řízení a používání ochrany duševního vlastnictví ve VaVaI ČR (Národní politika vědy, výzkumu inovací, RIS3)
  • Czech Republic – The Country for the Future
  • Duševní vlastnictví v Inovační strategii – možnosti finanční podpory pro ochranu inovací 
  • Akční plán pro podporu ochrany duševního vlastnictví
  • Vize a náměty pro spolupráci s odbornou veřejností
Datum a čas konání: 28. 3. 2019 od 10:00 hodin
 
Místo konání: Úřad průmyslového vlastnictví - Kongresový sál
 
Přihlásit na seminář se můžete prostřednictvím přihlášky v příloze.
 
 
Stáhnout přílohy: