facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ženy ve vědě: Vědkyně v soukromém sektoru

23. 8. 2022
Ženy ve vědě: Vědkyně v soukromém sektoru

Ve středu 14. září 2022 se od 17:00 do 19:30 koná setkání s vědkyněmi, které působí v nestátním sektoru. Akci pořádá Podnikatelské a inovační centrum Prahy v rámci série Prague Innovation Mixxer.

Tématem setkání bude postavení žen ve vědě nestátního sektoru. Víme, že nejvyšší zastoupení žen ve výzkumných pozicích je v soukromém neziskovém sektoru, ve kterém je ale zaměstnán mizivý počet výzkumníků v ČR. Naopak nejnižší zastoupení žen na výzkumných pozicích je v podnikatelském sektoru.

Položíme si otázky, čím to je, jak se liší podmínky vědkyň ve veřejném a soukromém sektoru, a budeme diskutovat například o tom, jak tyto podmínky ovlivňuje prostředí, situace v různých vědních disciplínách i firemní kultura, jaké systémové nástroje v dané oblasti mohou fungovat a kam v těchto ohledech směřuje Praha.

Vstup: ZDARMA, registrujte se zde.

Harmonogram:

17:00–17:15 – úvodní slovo – Veronika Nürnbergerová (expertka pro oblast vzdělávání a vědy)
17:15–18:00 – hlavní panel s řečníky na téma Vědkyně v soukromém sektoru
18:00–18:45 – diskuze moderovaná Lucií Viktorinovou (expertkou pro oblast genderu)
18:45–19:30 – volný networking se sklenkou prosecca

Během akce bude zajištěné občerstvení.

Moderátor:

Lucie Viktorinová, expertka pro oblast genderu

Řečníci:

  • Vít Šimral, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání
  • Michaela Fojtů, biochemička působící v oboru biomedicíny a protinádorové terapie (Sotio)
  • Linda Štucbartová, členka Rady Česko-izraelské obchodní komory a zakladatelka společnosti Diversio
  • Zuzana Paulovics, vedoucí programu Start it v ČSOB
  • Irena Adkins, Senior Scientist v oblasti nádorové imunologie a imunoterapie (Sotio)

Prague Innovation Mixxer

Pravidelné měsíční setkání organizované Podnikatelským a inovačním centrem hl. města Prahy (PIC). Cílem setkání je poskytnout platformu pro sdílení informací a propojení subjektů, kteří se podílejí na rozvoji inovativních řešení problémů moderního života ve městě. Každé setkání má zvolené téma a účastní se ho především představitelé firem, samosprávy, akademické obce a odborníci na danou problematiku. Akce jsou veřejné a přístupné lidem, kteří se o problematiku zajímají. Na každé akci představí 3–4 hosté v desetiminutových příspěvcích konkrétní téma dané problematiky. Po úvodních příspěvcích následuje moderovaný diskuze a volný networking.

 

Zdroj: Podnikatelské a inovační centrum Prahy