facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kanada, Brazílie a Malajsie vstupují do Madridského systému mezinárodního přihlašování ochranných známek

24. 11. 2019
Kanada, Brazílie a Malajsie vstupují do Madridského systému mezinárodního přihlašování ochranných známek

Madridský systém mezinárodního přihlašování ochranných známek je ekonomicky výhodným řešením ochrany obchodních označení v celosvětovém měřítku. Jedná se o systém založený na Madridské dohodě a Protokolu k ní, který umožňuje podáním jedné mezinárodní přihlášky a zaplacením jedné sady poplatků zažádat o ochranu ve více než 100 zemích světa, které jsou součástí tohoto systému.

První přihlášky byly touto cestou u Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě podány už před více než 100 lety, ale obliba Madridského systému výrazně vzrostla až v posledních 20 letech, kdy se členem stalo také USA, EU a další hospodářsky významné ekonomiky světa. V letošním roce Madridský systém zaznamenal další 3 významné přírůstky.

Od 27. prosince 2019 bude možné tento systém využít i pro Malajsii, od 2. října 2019 jsou touto cestou podávány přihlášky pro Brazílii a od 17. června 2019 pro Kanadu. Díky tomu dnes Madridský systém uznává většina hospodářsky vyspělých zemí světa a zajišťování ochrany touto cestou je pro přihlašovatele velmi atraktivní, neboť umožňuje ušetřit náklady spojené s podáváním národních přihlášek v těchto zemích.

 

Autor: Tým PatentEnter

patententer