facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Porušování práv duševního vlastnictví představuje lukrativní trestnou činnost

16. 6. 2019
Porušování práv duševního vlastnictví představuje lukrativní trestnou činnost

V EU dochází každý rok v důsledku padělání ke ztrátám ve výši až 1,621 bilionu korun. Vyplývá to ze Zprávy o stavu porušování práv k duševnímu vlastnictví za rok 2019, kterou nedávno vydal Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

euipo

V České republice podle odhadů ve zkoumaných 11 klíčových hospodářských odvětvích dochází každoročně ke ztrátám ve výši 16,16 miliardy korun, což představuje asi 8,2 % všech prodejů.

Ve studii provedené ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem (EPO) úřad EUIPO zjistil, že celkový přínos odvětví intenzivně využívajících práv duševního vlastnictví pro hospodářství EU představuje přibližně 42 % HDP (5,7 bilionu EUR) a 28 % počtu pracovních míst. V rámci odvětví intenzivně využívajících práv duševního vlastnictví je rovněž generován přebytek v oblasti obchodu se zbytkem světa ve výši přibližně 96 miliard EUR a pracovníkům jsou vypláceny o 46 % vyšší mzdy než v ostatních odvětvích.

Vzhledem k vysoké hodnotě práv duševního vlastnictví představuje jejich porušování velmi lukrativní trestnou činnost, která má za následek značné náklady pro vlastníky práv a hospodářství obecně.

Kromě analýzy nabídky padělaných výrobků a pirátského obsahu se studie úřadu EUIPO zaměřila také na poptávku, tj. na přístup evropských občanů k právům duševního vlastnictví a na jejich ochotu podílet se na spotřebě výrobků a služeb, které porušují práva duševního vlastnictví. Spotřebitele k nákupu padělaných výrobků a k nelegálnímu získávání obsahu chráněného autorským právem motivují mimo jiné nižší ceny, snadná dostupnost a nízká míra nesouhlasu s těmito činnostmi ze strany společnosti.

Celou zprávu EUIPO si můžete stáhnout zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: EUIPO