facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Bylo otevřeno přihlašování na stipendia Komise J. Williama Fulbrighta

11. 4. 2023
Bylo otevřeno přihlašování na stipendia Komise J. Williama Fulbrighta

K 31. březnu 2023 se otevřely přihlášky na akademický rok 2024/2025 na stipendia Fulbrightova programu pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA. K jednotlivým stipendijním programům pořádá také Komise J. Williama Fulbrighta celou sérii seminářů.

Fulbrightovo postgraduální stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph. D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Lze se ucházet buď o studium celého programu, anebo o výzkumný pobyt v délce 4–9 měsíců. Nově jsou zavedeny dvě uzávěrky (1. září a 1. února), je třeba si zařídit odpovídající zvací dopis z USA. Podmínkou je minimální dokončené bakalářské studium v době uzávěrky, dobrá znalost angličtiny. Podrobnosti zde.

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph. D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti zde.

Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:

  • juniorské – pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph. D.;
  • postdoktorské – pro vědce, kteří získali Ph. D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;
  • seniorské – pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph. D. získaným před více než 5 lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.

Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti zde.

Science Communication stipendium je určeno zástupcům vědecké obce, kteří se věnují dlouhodobě a trvale zpřístupňování vědeckých poznatků veřejnosti. Podporuje 3–5měsíční výzkumné nebo studijní pobyty v USA. Podmínkou je alespoň titul Bc, odpovídající úspěšná činnost v oblasti komunikace vědy, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 15. prosince na následující akademický rok. Podrobnosti zde.

Fulbright-Schumanovo stipendium je evropsko-americký program pro občany EU (PhD studenty, držitele PhD a vzdělávací experty včetně univerzitních administrátorů) pro výzkum témat EU a transatlantických vztahů USA-EU. Program administruje Fulbrightova komise v Belgii. Podrobnosti včetně dat uzávěrky najdete zde.

Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře a medicínské obory. Program je určen lékařům a vědcům ve všech oborech medicíny a na medicínu navazujících oborech, včetně péče o zdraví, stomatologie, farmacie apod. Účelem stipendia je poskytnout badatelům v oblasti medicíny příležitost účastnit se pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School. Stipendium se neuděluje na klinický výcvik. Stipendia se udělují na 3–6 měsíců. Uzávěrka programu je 1. února na následující akademický rok. Podrobnosti jsou zde.

Ke všem programům nabízíme sérii webinářů, na které srdečně zveme všechny zájemce o naše stipendia:

19. dubna 2023 Program pro vědce a přednášející

20. dubna 2023 Program pro studenty

25. dubna 2023 Fulbright-Masaryk program: všechny kategorie

18. května 2023 Webinář pro administrátory ze zahraničních oddělení a oddělení vědy a výzkumu, zaměřený na hostování amerických stipendistů.

Detailní informace k webinářům včetně registračních formulářů jsou k dispozici také na webové stránce Fulbrightovy komise a průběžně budou na FacebookuInstagramu Fulbrightovy komise.

Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v r. 2024/2025

1. Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v ČR mohou ve svých kurzech a seminářích využít pobytu přednášejících a vědců z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam je umístěn na webové stránce Fulbrightovy komise.

V rámci mezistátní výměny je možné pozvat i stipendisty Fulbrightova programu, kteří působí v jiné evropské zemi; jejich seznam a další informace jsou dostupné zde. Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu pouze ubytování, cestovné je hrazeno Fulbrightovou komisí.

2. Pokud má univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí tento americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Podrobnosti jsou zde.

3. Vedle výše uvedeného dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející je možné využít Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu 2 až 6 týdnů).

Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu ubytování, stravování a případně místní dopravu. Honorář a náklady na cestovné (letenky) hradí americká strana. Program je mimořádně vhodný zejména pro navázání nových kontaktů v oborech a na pracovištích, kde k tomu dosud nebyla příležitost. Není určen k individuální spolupráci na výzkumných projektech. Lze požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2023 na pobyty v roce 2024.

 

Zdroj: Komise J. Williama Fulbrighta