facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Horizont 2020: Často kladené otázky v souvislosti s COVID-19

31. 3. 2020
Horizont 2020: Často kladené otázky v souvislosti s COVID-19

Evropská komise zveřejnila často kladené otázky a odpovědi, které se týkají projektů postižených pandemií nemoci COVID-19. Komise se snaží vyjít vstříc ve všech aspektech, včetně větší flexibility s ohledem na práci z domova.

Ačkoliv standardně není možné provádět změny projektu, které by zpochybnily rozhodnutí o jeho udělení, v souvislosti s aktuální krizí lze u některých projektů předpokládat, že úprava jejich zaměření by mohla přispět k jejímu řešení. Takové žádosti je možné podávat a budou posuzovány případ od případu.

Vzhledem k situaci mohou také příjemci požádat až o šestiměsíční prodloužení původní délky projektu a takové žádosti budou vyřízeny kladně a rychle. Delší než půlroční prodloužení bude opět posuzováno případ od případu. Maximální výši grantu však tímto způsobem navýšit nelze. Lze také odložit datum zahájení projektu, a to jak u projektů, které jsou teprve ve fázi přípravy, tak u projektů, které již byly zahájeny podpisem smlouvy, ale ještě nenastalo počáteční datum projektu.

Nadále probíhá hodnocení výzev i monitoring projektů, a to až do odvolání distančně. Uzávěrky výzev, které se měly konat do 15. 4. 2020, byly posunuty, přesné nové termíny pro jednotlivé výzvy a témata jsou zveřejněny na stránkách Funding and Tenders Portal.

Všechny FAQ naleznete na webu Evropské komise zde.

 

Technologické centrum AV připravilo souhrn doposud známých změn uzávěrek výzev H2020 z důvodů epidemie COVID-19 včetně odkazů na Funding and Tender Opportunities Portal. V dokumentu jsou zahrnuty i prodloužené uzávěrky otevřených výzev projeků ERA-NET či JPIs.

Změny a další informace můžete sledovat i na tzv. Corona platform EK zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Evropská komise, TC AV