facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Otevřený přístup k výzkumným datům v programu Horizont 2020

11. 8. 2016
Otevřený přístup k výzkumným datům v programu Horizont 2020

V rámci aktualizovaného pracovního programu pro rok 2017 se zavádí povinnost otevřeně a bezplatně zpřístupnit veškerá výzkumná data vytvořená ve všech projektech programu Horizont 2020.

Doposud tato povinnost platila pouze ve vybraných pilotních projektech, nyní se bude týkat všech projektů vzešlých z výzev vyhlášených po 26. červenci 2016. Cílem je umožnit komukoliv, aby bezplatně získal, použil, reprodukoval a šířil výzkumná data, která slouží zejména jako podklad pro recenzované vědecké publikace. Z povinnosti se lze vyvázat, ale podmínkou je řádné zdůvodnění tohoto záměru. Informační leták Evropské komise k otevřeným výzkumným datům naleznete v příloze.

Stáhnout přílohy: