facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Oznámení o vyhlášení 4. veřejné soutěže v programu EPSILON

7. 1. 2018
Oznámení o vyhlášení 4. veřejné soutěže v programu EPSILON

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že 4. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena 28. 2. 2018.

Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, zejména v těchto prioritních oblastech:

  • Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech
  • Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů
  • Prostředí pro kvalitní život

Pro 4. veřejnou soutěž programu EPSILON je stanovena maximální míra podpory za projekt 60 % celkových uznaných nákladů a nebude dále navyšována.

V této veřejné soutěži je nově zavedena role tzv. aplikačního garanta (AG). Aplikační garant je organizace (právnická osoba či podnikající fyzická osoba), která má zájem na uplatnění a využití plánovaných výstupů projektu výzkumu a vývoje v praxi. Hlavní rolí AG je přispět k tomu, aby výsledek projektu byl uplatnitelný a také následně uplatněný a využitý v praxi. Role AG je jak při přípravě návrhu projektu, v průběhu realizace projektu tak i po jeho ukončení. Role AG bude specifikována v Zadávací dokumentaci.

Po vyhlášení čtvrté veřejné soutěže programu EPSILON bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na nebových stránkách TA ČR.

Více informací k veřejné soutěži, k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže bude uvedeno v Zadávací dokumentaci spolu se strukturou elektronického návrhu projektu a s podmínkami pro jeho podání v den vyhlášení veřejné soutěže.

 

Zdroj: TA ČR