facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Oznámení termínu vyhlášení veřejné soutěže v Programu GAMA

8. 8. 2019
Oznámení termínu vyhlášení veřejné soutěže v Programu GAMA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 6. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2 pro projekty Seal of Excellence SME Instrument. Vyhlášení veřejné soutěže se předpokládá 9. října 2019.

Veřejná soutěž je určena pouze pro projekty, které uspěly ve výzvě SME Instrumentu fáze 1 v 2. či 3. uzávěrce roku 2019 a obdržely pečeť „Seal of Excellence" Evropské komise, ale z nedostatku finančních prostředků nebyly financovány.

Tabulka s předběžnými parametry 6. veřejné soutěže programu GAMA, PP2, Seal of Excellence je k nahlédnutí zde.

Více informací o vyhlášené veřejné soutěži bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení veřejné soutěže a dostupná na webových stránkách TA ČR.

Kromě samotného projektu podaného do Horizontu 2020, Evaluation Summary Report a pečetě Seal of Excellence, musí uchazeči dodat ještě další dokumenty vyžadované českou legislativou, které budou specifikovány v Zadávací dokumentaci. Snahou TA ČR je co nejvíce snížit administrativní náročnost této veřejné soutěže. Díky tomu, že se bude jednat o zjednodušený proces hodnocení, TA ČR předpokládá, že výsledky veřejné soutěže budou známy již do 31. prosince 2019.

Příjemci této veřejné soutěže budou mít možnost využít služeb koučinku, která je pro příjemce SME Instrumentu 1 Horizontu 2020 povinná.

Případné dotazy k 6. veřejné soutěži programu GAMA, PP2 prosím směřujte, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, na HELPDESK.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR