facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Prodloužení uzávěrky výzvy Urgent Funding SARS-COV-2

27. 9. 2020
Prodloužení uzávěrky výzvy Urgent Funding SARS-COV-2

Předsednictvo GA ČR schválilo prodloužení lhůty pro podávání projektů v rámci Urgent Funding SARS-CoV-2, a to až do 15. prosince 2020. Výzva je určena k podávání mezinárodních návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu.

Výzva je určena mezinárodním vědeckým týmům, které mohou podat společný bilaterální až trilaterální návrh projektu, a to vždy spolu s rakouským vědeckým týmem a případně i vědeckým týmem některé z dalších zemí, které se k této výzvě připojily (Spolková republika Německo, Lucemburské velkovévodství, Polská republika, Slovinská republika, Švýcarská konfederace, Itálie a Česká republika).

Bližší informace k podmínkám mezinárodní spolupráce, které je nutné dodržet, jsou specifikovány na stránkách FWF v dokumentu pod názvem „FWF urgent funding on SARS-CoV-2 – involvement of international partners“.

Více informací o výzvě se dozvíte zde.

 

Zdroj: GA ČR

reakčně upraveno