facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V koronavirové výzvě programu ÉTA dominovala Univerzita Palackého

11. 9. 2020
V koronavirové výzvě programu ÉTA dominovala Univerzita Palackého

Technologická agentura ČR vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, která byla zaměřena na zmírňování negativních dopadů a řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19.

accept reject

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 308 návrhů projektů, 301 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a 33 z nich bude podpořeno, což odpovídá 11% míře úspěšnosti.

Kdo žádal o podporu ve 4. VS ÉTA?

O podporu v pozici hlavního uchazeče se ucházelo celkem 115 subjektů. Největší skupiny mezi nimi tvořily soukromé podniky a neziskové organizace, kterých bylo shodně po 33. Velkou skupinou žadatelů byly také veřejné vysoké školy, kterých se zúčastnilo celkem 21. Dále se o podporu ucházelo 11 ústavů Akademie věd ČR, 6 dalších veřejných výzkumných institucí a 11 ostatních subjektů, mezi nimiž najdeme třeba nemocnice, knihovny, muzea a dokonce jedno město.

Veřejné vysoké školy podaly celkově nejvíce projektů (160). Rekordmany byly Univerzita Karlova (20)Masarykova univerzita (19). Následuje Univerzita Palackého v Olomouci s 15 žádostmi, Technická univerzita v Liberci (11) a Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Slezská univerzita v Opavě, které podaly shodně po 10 projektech.

Mezi ostatními subjekty vynikají počtem podaných žádostí Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (11) nebo společnost INESAN, s.r.o. (9)

A kdo byl nejúspěšnější?

Nejvíce projektů, u nichž se předpokládá podpora, získala Univerzita Palackého (5)Univerzita Karlova (3). Několik žadatelů uspělo se dvěma projekty – jsou to Masarykova univerzita, Národní ústav duševního zdraví, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Vysoká škola ekonomická v Praze. Ostatní úspěšní žadatelé získali po jednom projektu. Dohromady získaly 18 z 33 podpořených projektů veřejné vysoké školy a čtyři projekty budou řešit ústavy AV ČR.

O tom, že konkurence ve výzvě byla vysoká, vypovídá i fakt, že celá řada žadatelů, kteří podali větší počet projektů, nezískala ani jeden projekt. Jsou mezi nimi například Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně s 10 neúspěšnými žádostmi, INESAN, s.r.o. s devíti nebo Univerzita Pardubice a České vysoké učení technické v Praze se sedmi nepodpořenými projekty.

Seznam projektů, u nichž TAČR předpokládá poskytnutí podpory, je dostupný zde. Projekty, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k dostupné alokaci nebudou financovány, jsou zde. Seznam nedoporučených projektů je zde.

V současné době probíhá poslední, pátá veřejná soutěž v programu ÉTA. Soutěžní lhůta končí dne 15. října 2020.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Technologická agentura ČR