facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení první veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST

16. 9. 2016
Vyhlášení první veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo k 15. září 2016 první veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC17) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Soutěž je vyhlášena podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. ID veřejné soutěže v IS VaVaI je SMSM2016LTC01. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 16. 9. 2016 do 31. 10. 2016. Dokumenty si můžete prohlédnout na webu MŠMT.