facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže v programu DELTA 2

22. 12. 2019
Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže v programu DELTA 2

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 25. června 2019.

Program DELTA 2 je zaměřen na podporu spolupráce v kategorii aplikovaného výzkumu, která zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj či jejich kombinaci, prostřednictvím společných projektů českých podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí a zahraničních účastníků s předpokládanou podporou zahraničních technologických a inovačních agentur.

Celkem bylo do této veřejné soutěže podáno 37 návrhů projektů. Celkem 32 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich bude podpořeno 23 návrhů projektů (v případě splnění podmínky podpoření projektu také na straně zahraniční organizace), což znamená 62% míru úspěšnosti.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících projektů.

U některých projektů doporučených k podpoře se na výsledky zahraničních organizací zatím čeká, jelikož oboustranná podpora je podmínkou poskytnutí podpory ze strany TA ČR. Položky ve sloupci s názvem „Výsledky zahraničních organizací” pak znamenají následující:

ANO – předpokládá se uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory,

Čekáme na výsledky hodnocení – uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory je ze strany TA ČR podmíněné podpořením na straně zahraniční organizace a výsledky tak ještě nemusí být definitivní,

NE – k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze strany TA ČR nedojde.

Technologická agentura ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře. Více informací naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: TA ČR