facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Změna termínu vyhlášení výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

14. 12. 2018
Změna termínu vyhlášení výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Řídicí orgán OP VVV oznámil změnu předpokládaného termínu vyhlášení výzvy č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II. Důvodem posunu z prosince 2018 na leden 2019 je prodloužení procesu vyjednávání jednotkového nákladu s Evropskou komisí.

Prostřednictvím vykazování vybraných nákladů podaktivity č. 5.2 zjednodušeným způsobem (tj. za použití vyjednané jednotky) dojde k rozšíření možností při realizaci projektů a zároveň dojde ke snížení administrativní zátěže na straně příjemců dotace.

Cílem výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací za účelem zvýšení jejich odborné kapacity pro manažerské řízení výzkumných organizací i strategické řízení výzkumu a vývoje, vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje prostřednictvím nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Celková alokace výzvy činí 1 100 milionů Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 5 milionů a maximální 70 milionů Kč. Podrobné informace naleznete v textu výzvy. Související dokumenty naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT