instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky 4. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v programu ERC CZ. Podpora byla schválena pro sedm z devíti přijatých projektů českých vysokých škol.

1. 10. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 1, vyhlášené dne 24. dubna 2019.

30. 9. 2019

TA ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo novou Výzvu VI programu podpory Potenciál. Ta cílí na rozvoj průmyslových center výzkumu a vývoje. Zájemci mohou podávat projektové přihlášky do 16. 12. 2019.

27. 9. 2019

Vědavýzkum.cz

Ve středu 6. listopadu 2019 se v Praze v prostorách Akademie věd uskuteční Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC), pořádaný Technologickým centrem AV ČR.

27. 9. 2019

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo pátou výzvu programu podpory Partnerství znalostního transferu. Alokace pro tuto výzvu činí 200 milionů Kč. Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou. Příjem žádostí o podporu začne 7. října 2019 s skončí 7. ledna 2020.

26. 9. 2019

MPO

Říjnové setkání zástupců univerzit a výzkumných center REGON se usktueční 2. října 2019 v Brně, tentokrát na téma Mezinárodní spolupráce v rámci ERA-NET cofundových výzev 2019.

24. 9. 2019

JIC

Agentura pro podnikání a inovace, která zprostředkovává prostředky z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahajuje od pondělí 23. září 2019 příjem žádostí do Výzvy X programu Technologie – Průmysl 4.0., který se zaměřuje na podporu digitální transformace malých a středních firem.

23. 9. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 18. září 2019 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

19. 9. 2019

Technologická agentura ČR

Ústecký kraj spolu s Inovačním centrem Ústeckého kraje vyhlašují 2. ročník soutěže o nejinovativnější firmu regionu za rok 2019. Hodnotit se budou inovace výrobků, služeb a technologií. O ceny se letos utkají firmy v kategoriích zavedené malé a střední podniky a začínající firmy.

19. 9. 2019

ICUK

Mezinárodní Visegrádský fond, jehož cílem je posílit spolupráci mezi jednotlivými zeměmi Visegrádské čtyřky, otevřel výzvu na účast ve svých grantových programech. Granty Visegradského fondu jsou otevřeny od 2. září do 1. října 2019 a mohou se o ně ucházet i projekty z oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

17. 9. 2019

Vědavýzkum.cz