facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Byl váš projekt podpořen? Dostali jste se do fáze realizace? A ještě jste nebyli na semináři k realizaci? Pak právě pro vás Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá dne 23. května 2019 seminář a workshop k realizovaným projektům.

20. 4. 2019

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021. Cílem výzvy je napomáhat navazování kontatků a rozvoji spolupráce partnerských zemí v oblasti výzkumu a vývoje formou dotace určené na mobilitu výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

19. 4. 2019

MŠMT

Technologická agentura ČR informovala o přípravě 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+, jejíž vyhlášení se plánuje dne 12. 6. 2019.

18. 4. 2019

TA ČR

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) přináší podnikatelům nové programy podpory na jejich další rozvoj. Začínající malí a střední podnikatelé a podnikatelé s krátkou historií nyní mohou v rámci programu INFIN získat bezúročný úvěr na realizaci inovativních projektů na území hlavního města Prahy.

17. 4. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) připravuje veřejnou soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, jejíž vyhlášení se plánuje na 15. května 2019.

16. 4. 2019

Technologická agentura ČR

Technologické centrum AV ČR, ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, Univerzitou Pardubice a Vysokým učením technickým v Brně, zve na interaktivní semináře Osobní náklady v projektech H2020. Volná místa zbývají na seminářích dne 25. června v Českých Budějovicích a 26. června v Pardubicích.

16. 4. 2019

Technologické centrum AV ČR

V programu Eurostars určeném pro malé a střední podniky, které provádějí vlastní činnost v oblasti výzkumu a vývoje, byla otevřena již dvanáctá výzva. Projekty lze podávat do 12. září 2019.

15. 4. 2019

Vědavýzkum.cz

Evropská komise zveřejnila výsledky pilotního projektu Evropské rady pro inovace (EIC) SME Instrument - Fáze 1, která poskytuje grant ve výši 50 000 euro pro rozvoj podnikání. Celkem bylo podpořeno 277 malých a středních podniků (MSP) z 25 zemí. Společnosti si mezi sebe rozdělí celkovou částku ve výši 13,7 milionu EUR.

14. 4. 2019

Evropská komise

Technologická agentura ČR (TA ČR) zve na workshop na téma Jak na ERA-NET Cofundové výzvy?, který proběhne 26. dubna 2019. TA ČR také připravila příručku, která zájemce provede celým procesem podání projektu do této mezinárodní výzvy.

14. 4. 2019

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky výzvy společných česko-čínských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. V rámci aktivity na podporu mobility výzkumníků uspělo celkem 17 projektů. Nejvíce, celkem pět projektů, získalo Vysoké učení technické v Brně.

13. 4. 2019

Vědavýzkum.cz