facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1. Podpořeno bude celkem třináct projektů.

24. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Středoevropská univerzita (CEU) se sídlem v Budapešti přijímá žádosti o stipendia pro magisterské a doktorské studenty na akademický rok 2019 / 2020.

23. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení nové společné mezinárodní výzvy Call 2018 v rámci CHIST-ERA ERA-NET Cofundu. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty v oblasti ICST (Informační a komunikační věda a technologie). TA ČR podpoří v nejúspěšnějších projektech aplikovaného výzkumu české partnery mezinárodních konsorcií v celkové výši 1 000 000 €.

20. 10. 2018

TA ČR

Evropská výzkumná rada (ERC) spustila příjem přihlášek do programu ERC Proof of Concept, který slouží k využití výsledků výzkumů podpořených již dříve některým grantem ERC. Úspěšní žadatelé získají částku 150 tisíc EUR na dobu 18 měsíců. Přihlášky se podávají do 22. 1. 2019.

19. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 17. října 2018 druhou veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací THÉTA. Soutěžní lhůta končí dnem 29. listopadu 2018.

18. 10. 2018

TA ČR

Grantová agentura Univerzity Karlovy (GA UK) vyhlásila další kolo soutěže. Přijímány jsou vědecké projekty magisterských nebo doktorských studentů Univerzity Karlovy. Uzávěrka je do 20. 11. 2018.

14. 10. 2018

Univerzita Karlova

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 10. října 2018 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence.

12. 10. 2018

TA ČR

Evropská komise spustila nový portál, který obsahuje přehledy grantů a příležitostí ucházet se o veřejné zakázky. Nový portál nahradí současný účastnický portál (Participant Portal) a stane se jediným místem pro vyhledávání a správu evropských grantů a smluv o veřejných zakázkách pro všechny centrálně koordinované programy.

6. 10. 2018

TC AV ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) dne 3. 10. 2018 vyhlásila národní veřejnou soutěž pro úspěšné české uchazeče ze společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017.

5. 10. 2018

Technologická agentura ČR

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole.

28. 9. 2018

BTHA