facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu Smart Akcelerátor II, která podpoří rozvoj inovačního prostředí v českých krajích. Jedná se o pokračování úspěšné výzvy Smart Akcelerátor. Pro žadatele je tentokrát připraveno 550 milionů korun.

23. 8. 2018

V souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu ZÉTA pořádá 18. září 2018 Technologická agentura ČR (TA ČR) další z řady matchmakingových setkání #TACRship ZÉTA (ship =Spolupráce, Hledání, Inspirace, Podpora).

22. 8. 2018

TAČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oznámilo vyhlášení čtvrté veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO na 3. září 2018. Oproti předchozí soutěži dochází k několika změnám.

21. 8. 2018

MPO

Podzimní uzávěrka pro předkládání návrhů na aktivity v programu COST byla stanovena na 29. listopadu 2018. Program COST (European Cooperation in Science and Technology) je mezi českými výzkumníky velmi populární – využívají ho zejménají juniorní vědečtí pracovníci.

20. 8. 2018

Vědavýzkum.cz

Blíží se vyhlášení druhé výzvy v evropském programu QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies. Plánovaná výzva by měla být vyhlášena v prosinci 2018. V minulém kole i přes vysokou konkurenci uspělo několik českých projektů.

19. 8. 2018

Vědavýzkum.cz

Blíží se uzávěrka žádostí o přístup do laboratoří Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC). Výzkumníci z řad soukromých firem i výzkumných organizací tak mohou využít laboratoře v belgickém Geelu a německém Karlsruhe.

18. 8. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 12. 9. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, který podporuje spolupráci akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení vysokoškolských studentů. V nové výzvě nastanou některé změny - například bude zavedena role aplikačního garanta.

16. 8. 2018

TA ČR

Evropská komise zveřejnila výsledky pilotního projektu Evropské rady pro inovace Fast Track to Innovation, který má podpořit mimořádné inovativní projekty zejména malých a středních podniků. Podporu získá 14 špičkových projektů, přičemž každý z nich obdrží přibližně 2 miliony EUR. Dvou projektů se účastní i Češi z Českého vysokého učení technického v Praze a také z Fakultní nemocnice Ostrava.

15. 8. 2018

Vědavýzkum.cz

Bruselská univerzita Université libre de Bruxelles (ULB) otevřela nový mezinárodní program IF@ULB, který podpoří čerstvé absolventy doktorských studijních programů prostřednictví postdoktorandských stáží ve všech oblastech výzkumu. Uzávěrka první výzvy k podávání žádostí je 15. října 2018.

14. 8. 2018

Vědavýzkum.cz

Každoroční schvalování pracovního programu Evropské výzkumné rady (ERC), podle kterého jsou vyhlašovány grantové výzvy na podporu excelentní evropské vědy, nabírá letos již dvouměsíční zpoždění. V důsledku toho budou některé výzvy na rok 2019 otevřeny později a zkrátí se i lhůta pro podávání přihlášek.

10. 8. 2018

Vědavýzkum.cz