facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura ČR (TA ČR) aktualizovala předběžný harmonogram veřejných soutěží pro rok 2019. V tomto roce budou vyhlášeny národní i mezinárodní veřejné soutěže jak v programech TA ČR, tak nově i v programech Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí.

20. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Hlavní město Praha již podruhé vyhlásilo výzvy o Pražské vouchery na podporu a rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Jednou z výzev je i voucher, který podpoří inovativní výzkumné projekty a spolupráci s firem s výzkumnými organizacemi.

18. 2. 2019

Magistrát hl. m. Prahy

Blíží se termín pro podávání žádostí o výzkumná stipendia v programu AKTION Česká republika - Rakousko na podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru.

16. 2. 2019

Dům zahraniční spolupráce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a španělské Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) vyhlásily společnou výzvu pro předkládání výzkumných projektů v rámci programu EUREKA.

14. 2. 2019

MŠMT

Konsorcium středoevropských výzkumných infrastruktur CERIC-ERIC otevřelo výzvu pro předkládání multidisciplinárních projektů s tematickým zaměřením na materiálový výzkum, biomateriály a nanotechnologie. Zájemci tak mohou získat přístup až do padesáti laboratoří v devíti evropských zemích.

10. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 4. 2. 2019 národní veřejnou soutěž pro úspěšné české uchazeče ze společné mezinárodní výzvy M-ERA.Net 2 Call 2018.

6. 2. 2019

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo dne 31. ledna 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-bavorských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

5. 2. 2019

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 1. února 2019 vyhlásilo 6. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA LTE219 pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

4. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE v podprogramu INTER-TRANSFER. Celkem uspělo 18 projektů.

2. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala, že 5. veřejná soutěž Programu GAMA, podprogram 2 pro projekty Seal of Excellence SME Instrumentu fáze 1 bude vyhlášena dne 13. března 2019.

1. 2. 2019

TA ČR