facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

i&i Biotech Fund investuje do testování srážlivosti krve

3. 11. 2022
i&i Biotech Fund investuje do testování srážlivosti krve

Investiční fond i&i Biotech Fund (i&i Bio), který působí vedle bio-inovačního centra i&i Prague a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB), oznámil 2. listopadu 2022 investici přesahující 1 milion eur, která směřuje do nizozemské společnosti Enzyre vyvíjející průlomovou ambulantní diagnostickou technologii pro testování krevní srážlivosti.

Kromě fondu i&i Bio se tohoto investičního kola (Series A) zúčastnila řada mezinárodních investorů včetně farmaceutické společnosti Takeda. Celkově tak společnost Enzyre získala 12 milionů eur.

První produkt společnosti Enzyre –⁠ Hemophilia EnzyCard –⁠ využívá patentovanou technologii EnzyPad ke stanovení stavu koagulace (srážlivosti krve) u pacientů s hemofilií, vzácné genetické poruchy, která podle odhadů postihuje více než 800 000 lidí na celém světě. Osoby s hemofilií A trpí nedostatečnou funkcí krevního faktoru VIII (FVIII), který je nezbytný pro správnou krevní srážlivost. Jedinci s touto poruchou proto častěji krvácí. V současné době je aktivita FVIII měřena pouze ve specializovaných centrech, která pacienti pravidelně navštěvují.

Hemophilia EnzyCard umožňuje okamžité samovyšetření aktivity FVIII v domácím prostředí a následný přenos dat ošetřujícímu lékaři pomocí mobilní aplikace. Vzhledem k jasně definovaným rizikům spojeným s nadměrným krvácením tak tato diagnostická metoda efektivně snižuje pravděpodobnost nežádoucích hospitalizací díky možnosti včasné úpravy léčby. V konečném důsledku je tak nižší i celková léčebná zátěž pro pacienta a náklady zdravotnického systému.

Smart money podpoří následné financování

„Tato investice je v souladu s dlouhodobým zaměřením našeho fondu na ambulantní (i domácí) rychlou a přesnou diagnostiku, která patří mezi zásadní potřeby při léčbě pacientů. Abyste uspěli, je však třeba už při vývoji spolupracovat s farmaceutickými společnostmi, které se následně léčbě věnují,“ říká Jaromír Zahrádka, partner i&i Bio a zakladatel bio-inovačního centra i&i Prague, a dodává: „Projekty z této oblasti vznikají také v ČR, ale přes silnou konkurenci ze zahraničí zatím neměly mnoho prostoru se prosadit na trhu. Díky této investici máme nejen možnost vložené prostředky zhodnotit, ale získáváme silné a dlouhodobé partnery, dostáváme se daleko blíže trhu a v budoucnu budeme schopni lépe rozpoznat a efektivně podpořit skvělé nápady z této oblasti vzniklé v ČR.“  Rozhovor s Jaromírem Zahrádkou pro Vědavýzkum.cz si můžete přečíst také zde

Karel Kubias, partner fondu i&i Bio, k tomu doplnil: „Jsme nadšeni, že můžeme společnost Enzyre doprovázet při vývoji tak slibné inovativní technologie, která má potenciál pomoci monitorovat koagulaci u statisíců pacientů s hemofilií po celém světě. Pevně věříme, že tato technologie může účinně přinést významné zlepšení jejich léčby. Jsme přesvědčeni, že podpora společnosti Takeda a dalších partnerů udržuje odhodlaný tým společnosti Enzyre na správné cestě k budoucímu úspěchu.“

Oproti dřívějším investicím do společností s kořeny v ČR a v sousedních zemích se v tomto případě jedná o investici mimo oblast střední Evropy, která umožňuje fondu i&i Bio rozšířit síť strategických aliancí. Tato stále rostoucí síť partnerů umožní fondu v budoucnu lépe podporovat regionální projekty. Ačkoli fond i&i Bio investoval zatím pouze nižší jednotky milionů eur, podpořené společnosti již získaly (investice, granty a jiné) celkem téměř 80 milionů eur. Potvrzuje se tak pravidlo, že projekty podpořené tzv. smart money investorem (jako je i&i Bio) mají větší potenciál získat následné financování.

Zlepšení kvality života pacientů

Společnost Enzyre použije získané finanční prostředky na dokončení registrace klinických studií, zprovoznění výrobní linky a také na vývoj nových aplikací své technologie mimo oblast léčby hemofilie A. Mezi dalšími investory jsou Oost NL (vedoucí investor), Demcon Investment nebo stávající investoři Takeda Ventures a Novalis Biotech. „Úspěšné uzavření tohoto kola financování vnímáme jako potvrzení kvality naší technologie. Umožní nám nejen její další rozvoj, ale i posun společnosti Enzyre do další fáze jejího růstu. Vážíme si pokračující podpory společnosti Takeda a vítáme závazek silné skupiny nových i stávajících investorů. Společně s nimi budeme nadále pracovat na zlepšení kvality života pacientů s poruchami krvácení,“ řekl Guido Maertens, výkonný ředitel společnosti Enzyre.

Pieter Rhemrev, senior manažer ve společnosti Oost NL, zástupce hlavního investora, dále uvedl: „Jsme velmi potěšeni, že můžeme spolupracovat se společností Enzyre na vývoji skutečně inovativní technologie, která může změnit pravidla hry v léčbě hemofilie A a dalších poruch krvácení. Pevně věříme, že se díky možnosti lékařů sledovat stav koagulace v reálném čase a zkvalitnění individualizované péče kvalita života pacientů výrazně zvýší.“

O transferu technologií

Rozvoj firmy Enzyre spadá do kategorie úspěšně zvládnutého transferu technologií, což je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

 

Zdroj: i&i Bio