facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Inovační aktivity v Karlovarském kraji nově na jednom místě

14. 8. 2022
Inovační aktivity v Karlovarském kraji nově na jednom místě

Poskytnout přehled o inovačních firmách, inovačních procesech v obcích a městech, regionálních partnerech, programové podpoře inovací a celkově o inovačním prostředí Karlovarského kraje je cílem Regionální inovační mapy.

„Regionální inovační mapa zachycuje vývoj dat o inovačním prostředí od roku 2012, kdy byl vytvořen Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje a s ním i dotační titul Inovační vouchery. S daty sami pracujeme během svých činností a přizpůsobujeme jim rozvoj regionu. Data budeme postupně doplňovat a aktualizovat,“ říká Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Díky interaktivnímu zobrazení lze základní mapu inovační infrastruktury Karlovarského kraje dělit na veřejný soukromý sektor. Na mapě je možné filtrovat mezi coworkingovými centry, pobočkami vysokých škol, podnikatelskými inkubátory, vědeckotechnickými parky, výzkumnými organizacemi a dalšími významnými organizacemi inovačního prostředí. Navíc inovační mapa poskytuje srovnání kraje s ostatními regiony České republiky.

„Chceme pomoci nejen firmám, ale také organizacím veřejného sektoru k tomu, aby uskutečňovaly inovační a výzkumně-vývojové aktivity v regionu. Proto stále intenzivněji pracujeme na rozvoji Karlovarského kraje také z hlediska výzkumu, vývoje a inovací. Kromě podpory formou Inovačních voucherů by právě Regionální inovační mapa mohla být moderním nástrojem, který podá zajímavé a užitečné informace jak o inovačních firmách, tak o obcích, školství a o podpoře inovačního prostředí kraje,“ přibližuje Patrik Pizinger, radní pro oblast regionálního rozvoje.

V části mapy věnované veřejnému sektoru lze nalézt data o inovačních aktivitách obcí, obvykle spojených s implementací chytrých (smart) řešení, a dále o počtu studentů vysokých a středních škol v Karlovarském kraji. Soukromý sektor poskytuje přehled o stavu a plánech inovačních firem v regionu. V sekci věnované podpoře inovací jsou k dispozici data z již 11 ročníků Inovačních voucherů, 2 ročníků Kreativních voucherů a o kreativcích Karlovarského kraje. K dispozici jsou i data z Asistenčních voucherů, které napomáhají rozvoji strategicky významných projektů. Do budoucna přibude mapa škol a přehled realizovaných nástrojů na podporu inovačního prostředí podle Regionální inovační strategie Karlovarského kraje.

Regionální inovační mapa je dostupná na webu Regionální inovační strategie.

 

Zdroj: Karlovarská agentura rozvoje podnikání