facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyšla statistická ročenka ČSÚ za rok 2016

30. 11. 2016
Vyšla statistická ročenka ČSÚ za rok 2016

Dne 23. listopadu vydal Český statistický úřad Statistickou ročenku za rok 2016, která obsahuje údaje o stavu a vývoji nejdůležitějších oblastí hospodářského, sociálního a kulturního života ČR. Oblasti Vědy, výzkumu a inovací se podrobně věnuje kapitola 22.

Statistická ročenka obsahuje dlouhodobé časové řady (2000 až 2015) za vybrané ukazatele národního hospodářství. O hlavních trendech ve financování VaV a zaměstnanosti v sektoru jsme psali v článku "Česko investuje do vědy více peněz než většina nových členských států EU". Vedle hlavních ukazatelů o výdajích na VaV, vývoji počtu výzkumných pracovišť a zaměstnanosti ve výzkumu najdeme v publikaci například také údaje o vývoji počtu osob s terciárním vzděláním, studentech vybraných skupin oborů, či specialistech ve vědě a technice.

Samostatně jsou zpracována data o výzkumu a vývoji ve vládním a vysokoškolském sektoru podle jednotlivých oblastí a také v podnikatelském sektoru, na který dlouhodobě připadá více než polovina investic ve výzkumu a vývoji.

Zajímavé jsou také údaje o udělených patentech. Z 5 576 patentů udělených v ČR v roce 2015 tvořilo pouze 605 patenty domácích přihlašovatelů, zatímco přihlašovatelům v zahraničí bylo uděleno 4 971 patentů. Těm dominují subjekty z Německa, Spojených států, Francie a Švýcarska.

Na webu Českého statistického úřadu je dostupná celá publikace v PDF, kapitolu shrnující data z oblasti VaV naleznete ZDE.

 

Zdroj dat: ČSÚ