facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Irena Stará: Velmi bych si přála, aby se našli další mecenáši ochotní investovat do vědy

24. 1. 2020
Irena Stará: Velmi bych si přála, aby se našli další mecenáši ochotní investovat do vědy

Díky mimořádnému finančnímu daru, který manželé Dvořákovi vložili do Nadace Experientia, bude v příštích dvaceti letech zajištěna podpora pro desítky mladých chemiků v Česku. Předsedkyně správní rady nadace, vědkyně Irena G. Stará, v rozhovoru pro portál Vědavýzkum.cz říká, že do budoucna by rádi pracovali také se středoškolskými studenty.

Jak byste shrnula vývoj nadace za osm let jejího fungování?

Před osmi lety jsme pochopitelně začínali v malém personálním obsazení. Zpočátku se Experientia zabývala pouze udělováním stipendií na zahraniční stáže a až teprve později, od loňského roku, se přidal program na podporu vzniku nezávislých vědeckých skupin. To jsme také ještě zvládali v malém počtu lidí. Díky aktuálnímu navýšení prostředků od manželů Dvořákových bylo ale nutné nadaci rozšířit a profesionalizovat.

Dvořákovi se rozhodli věnovat nadaci částku 200 milionů korun. Jak plánujete s těmito penězi naložit?

Začali jsme tím, že jsme si mezi chemiky, našimi kolegy a studenty, udělali malý průzkum. Oslovili jsme relativně reprezentativní vzorek respondentů, v rámci kterého jsme se ptali na to, kde vidí největší problémy v oboru, a jak by jim nadace mohla nejlépe pomoci. Vyšlo nám, že dotázaní velmi stojí o pokračující podporu výjezdů do zahraničí na postdoktorandské stáže. Jako prioritu to vidí i Dalimil Dvořák. Podle něj je naprosto zásadní, když vědec má v kritické fázi své kariéry možnost vyjet na dobrou univerzitu. Pokud na to ovšem nemá prostředky, a to i přesto že jde o špičkového vědce, je jeho šance na úspěch velmi malá.

Jako druhou aktivitu respondenti uváděli naše start-up granty. V dosavadních programech tak chceme pokračovat a postupně je rozšiřovat. Do budoucna bychom rádi tyto aktivity obohatili o systematičtější přípravu nadějných chemických talentů právě na naše zmíněné programy. To znamená, že bychom chtěli více pracovat už s Ph. D. studenty a ve vzdálenější budoucnosti i se středoškoláky.

irena  g staraZnamená to, že i díky tomu je pro vás výhodná spolupráce s Ústavem organické chemie a biochemie?

Zcela určitě. My si velice vážíme podpory této organizace a ceníme si i podpory ředitele ústavu Zdeňka Hostomského, který je vůči nadaci velmi vstřícný.

Myslíte si, že má podobný projekt šanci uspět i v jiných vědních oborech v České republice, v nichž se neodehrála taková unikátní událost jako v organické chemii, která těží z patentů Antonína Holého a ostatních členů jeho výzkumného týmu?

Bylo by to úžasné! Velice bychom si přáli, abychom v našem snažení nebyli osamoceni. V tuto chvíli jsme největší soukromá nadace, která podporuje vědu. Nadace Experientia je unikátní v tom směru, že je tady osobní účast manželů Dvořákových – Hana Dvořáková se ostatně na výzkumu Antonína Holého sama podílela. Nevím sice, jestli se podobná situace bude opakovat i v dalších oborech, ale velmi bych si přála, aby se našel i jiný filantrop či mecenáš, který by se rozhodl své prostředky investovat do vědy.

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS) 


Irena G. Stará je předsedkyní správní rady Nadace Experientia. Je vědkyní a projektovou vedoucí na ÚOCHB ve skupině Chemie funkčních molekul. Vystudovala bioorganickou chemii na Přírodovědecké fakultě UK a titul CSc. získala v roce 1993 na ÚOCHB, kde začala pracovat už jako studentka. Absolvovala zahraniční stáže, například postdoktorandskou ve Švýcarsku a ve Velké Británii. Působila jako hostující profesorka ve Francii či Japonsku. Ve svém výzkumu se věnuje organické syntéze, asymetrické katalýze, organometalické chemii a v poslední době též molekulárním zařízením.