facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česká firma vyvinula unikátní metodu pomáhající rozkládat plasty, uplatnění najde v Číně

27. 9. 2016
Česká firma vyvinula unikátní metodu pomáhající rozkládat plasty, uplatnění najde v Číně

Znečišťování krajiny plasty patří k nejvýznamnějším problémům, které musí současná společnost řešit ve vztahu k životnímu prostředí. Český vynález pomůže s omezením těchto rizik v zemi, kde kvůli rychlému ekonomickému růstu i vysokému počtu obyvatel produkce odpadů strmě roste.

Do nové etapy, která znamená výstavbu pilotní výrobní linky, vstupuje česko-čínský projekt s názvem Hydal. V současnosti již probíhá přesun české biotechnologie, která produkuje bioplasty a takzvaný biopolymer PHA.

Linka bude umístěna v čínském akceletátoru Nanopolis ve městě Suzhou. „Našim společným cílem s čínským partnerem je výstavba kapacit pro výrobu biopolymeru PHA společně s produkcí zemědělských fólií. Čína je největší světový spotřebitel zemědělských fólií a má obrovské problémy s foliemi ze syntetických plastů. Pro jejich náhradu za biodegradabilní, které se samy rozpadnou na polích a nezpůsobují žádné ekologické znečištění, nemá Čína výrobní kapacity,“ upřesnil Ladislav Mareš, předseda představenstva české společnosti Nafigate Corporation.

Ta kvůli projektu vytvořila se svým čínským partnerem Jiangsu Cleanet společný podnik s názvem Suzhou Hydal Biotech. Biotechnologie Hydal využívá jako zdroj použitý fritovací olej, jež slouží pro výrobu biopolymeru PHA a bioplastů. V roce 2015 získala technologie ocenění The Frost and Sullivan Technology Innovation Award a její další vývoj podpořila Technologická agentura České republiky (TAČR) v rámci programu Delta.

bakterie tvorici  v sobe plast

„Výroba PHA se odehrává bez použití primárních potravinových zdrojů, jde o produkci z odpadního materiálu, jehož recyklace je jinak nákladná, pokud vůbec bývá recyklován. Jsou to bio-rozložitelné bio-plasty,“ zdůraznil Ladislav Mareš.

„Podporu v programech TAČR považujeme za investici veřejných prostředků do konkrétních projektů a pro každého investora je vždy povzbuzující vidět, že je projekt úspěšný. Komercializace technologie Hydal navíc ukazuje komplexní přístup Technologické agentury ČR, kdy jednotlivé programy cílí na identifikovaná tržní selhání.“ dodává Martin Bunček, místopředseda Technologické agentury ČR.

 Tři roky výzkumu

Transferu technologie předcházel aplikovaný výzkum, který v České republice probíhá již třetím rokem. V jeho rámci jsou vyvíjeny a pilotně vyráběny finální produkty, tedy bioplasty. Stejným způsobem byla vyvinuta i výroba zemědělské biologicky odbouratelné a biokompostovatelné folie pro Čínu z čínského použitého fritovacího oleje. Tato folie se na čínských polích rozpadne během 180 dnů. Nafigate Corpration projekt realizuje ve spolupráci s fakultou chemickou Vysokého učení technického, konkrétně týmem vedeným Radkem Přikrylem.

V České republice se alespoň v nejbližší době s použitím technologie nepočítá. Technologie je totiž ušita na míru čínskému použitému fritovacímu oleji. „V tuzemsku jsme zatím nenašli vhodného investora pro zavedení do praxe, to ale neznamená, že technologie není pro naše podmínky vhodná. Je uplatnitelná kdekoli na světě - kde je dostatek zdrojů. V České republice zůstává kompletní výzkum a vývoj a rozvoj celého technologického know-how,“ dodává Ladislav Mareš.

Kromě zemědělství, které je při použití PHA biopolymerů prioritou, je uplatnění tohoto materiálu velmi široké. Například ve fóliích, taškách, při výrobě hraček a nejnověji čeští výzkumníci otestovali recepturu pro 3D tisk.

Vývoj technologie do průmyslové úrovně stál desítky miliónů korun, které pokryly zdroje Nafigate Corporation. TAČR pak přispěla 3,8 miliony na vývoj průmyslové receptury pro zemědělské folie a dalšími 12 miliony na transfer technologie do Číny. „Technologie bude vyžadovat další investice - v řádech stovek milionů korun. Ty budou financovány privátními investory a dotacemi EU,“ dodává Ladislav Mareš.

Úkol na desítky let

Další výzkum se zaměřuje na aplikaci technologie v plně provozních průmyslových podmínkách. To je cíl, který se nyní postupně naplňuje v ČR a Číně. „Rozvíjíme i další technologické postupy pro výrobu takzvaných kopolymerů, které rozšiřují aplikační potenciál. A na úplném počátku je aplikovaný výzkum, tady je před našimi týmy extrémně mnoho práce. Výzkum bude pokračovat v dlouhodobém horizontu desítek let,“ podotýká Ladislav Mareš.

Zájmu o produkty z Nafigate Corpration by mohla podpořit i legislativa evropských zemí, které přijímají legislativu týkající se omezování a zákazu igelitových tašek. Ty mohou být nahrazovány právě bioplastovými. „I toto malé opatření má velký dopad na trh. A protože problém se syntetickými plasty je opravdu obrovský - lze očekávat i další legislativní kroky v této oblasti,“ zmiňuje Ladislav Mareš.

Společnost Nafigate Corporation propojuje experty z oblasti vědy a zaměřuje se na transfer hi-tech produktů a inovativních technologií do praxe. Na globální trh přináší například projekty zaměřené na vývoj nové energeticky úsporné generace nanovlákenných membrán pro technologie čištění vody a vzduchu, textilní průmysl či kosmetiku. Další klíčovou aktivitou jsou právě biopolymery a bioplasty.

 

Autor: Dalibor Dostál

Zdroj: Businessinfo.cz