facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Olomouc se chce stát centrem optiky pro střední Evropu

14. 3. 2018
Olomouc se chce stát centrem optiky pro střední Evropu

Rozvoj optického průmyslu v České republice, snadnější uplatnění špičkových výsledků výzkumu a vývoje nebo posilování mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem. To jsou některé z priorit Českého optického klastru (COC), který byl včera představen v Olomouci.

„Naším hlavním cílem je vytvořit silné seskupení high-tech organizací v oboru optiky, které bude napomáhat rozvoji každému z jeho členů a posilovat jeho konkurenceschopnost. Zároveň chceme podpořit vznik a růst vysoce inovačních společností využívajících výsledky vědy a výzkumu v optice a příbuzných oborech,“ říká Jiří Nuc, předseda výkonné rady Českého optického klastru.

Jak zdůraznil hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, olomoucký region je v oblasti optiky ojedinělý. „Jsou zde koncentrovány špičkové firmy i výzkumné týmy. Univerzita Palackého jako jediná u nás nabízí specializované vzdělání v tomto oboru, navíc v něm dosahuje excelentních výzkumných výsledků. Věřím, že chystané spojení průmyslu a výzkumu v oboru optiky a příbuzných odvětvích přispěje k rozvoji nejen Olomouckého kraje,“ doplnil Ladislav Okleštěk.

Prvním společným projektem členů klastru je možná zakázka pro Armádu ČR na pořízení optických systémů do nových bojových vozidel pěchoty, a to v hodnotě až 5 miliard korun. Právě snadnější zapojování firem a výzkumných organizací z oblasti optiky, jemné mechaniky a optoelektroniky do společných projektů je jedním z cílů Českého optického klastru.

Výjimečné postavení ve střední Evropě

Firmy z oblasti optiky a jemné mechaniky zaměstnávají v Olomouckém kraji zhruba 6 tisíc pracovníků. Objem jejich exportu přesahuje 17 miliard korun. Přitom klastr, který by sdružoval jejich zájmy, umožňoval koordinovat a využívat inovační potenciál a formoval budoucí výzkumné a obchodní směry optiky, ve střední a východní Evropě dosud chyběl. „Nejbližší optické klastry jsou na západ od nás, v Německu a v Holandsku, kde velmi dobře funguje propojení univerzit, firem a vědecko-výzkumných institucí. Toho chceme také dosáhnout,“ říká Petr Přikryl, místopředseda výkonné rady klastru. Podle něj má Český optický klastr ambici stát se do čtyř let špičkovým centrem pro inovace v optice ve střední Evropě, a to pro obory optika, optomechatronika, fotonika, optoelektronika, jemná mechanika a další související technologie a služby.

Výzkumné a vývojové zázemí

Do Českého optického klastru se v letošním roce zapojí také Univerzita Palackého v Olomouci. Ta má dlouholetou tradici v oblasti špičkového výzkumu na poli optiky a nových materiálů. „Český optický klastr znamená pro naši univerzitu především možnost hlubšího propojení s hlavními hráči – průmyslovými firmami, armádou a výzkumnými centry. Provádíme špičkový výzkum na poli optiky a chceme svůj potenciál dále rozvíjet. Proto podporujeme rozvoj Českého optického klastru a chceme jako jeho člen hrát jednu z hlavních rolí,“ říká rektor Jaroslav Miller. Klastr podle něj může významně napomoci sdílení know-how, expanzi výzkumné infrastruktury i vývoji průmyslových aplikací a učinit z Olomouckého kraje oborového lídra ve střední Evropě.

Do budoucna univerzita plánuje vybudovat další vědecko-technické centrum v Olomouci na místě bývalého areálu tzv. Envelopy, jehož zázemí a infrastrukturu by mohly využívat i firmy zapojené v klastru. Ty by zde rády spolupracovaly také při výuce a odborných praxích studentů a následně jim nabídly pracovní uplatnění. „Máme zájem i na vzniku akreditované optické laboratoře, která v České republice chybí. České firmy a státní instituce si zatím musejí odborná měření zadávat v zahraničí,“ upřesňuje Vladimír Chlup, člen výkonné rady klastru. Středomoravské centrum inovací a transferu technologií, jak zní oficiální název plánovaného projektu, by mělo rozšířit zázemí Vědeckotechnického parku univerzity, jehož kapacita přestává stačit poptávce inovativních firem.

Spolupráce napříč regiony

Český optický klastr chce poskytovat své služby firmám a výzkumným organizacím z celé České republiky, vzájemně je propojovat, ale i hledat a zpřístupňovat pro ně příležitosti, jako je právě chystaná armádní zakázka. Myšlenka založení klastru navazuje na činnost Centra digitální optiky Technologické agentury ČR. Český optický klastr byl připraven a vznikl za podpory Olomouckého kraje v rámci projektu Smart Akcelerátor. Ten pro Olomoucký kraj realizuje sdružení OK4Inovace, které se zaměřuje na podporu vzniku, rozvoje a komerčního uplatnění inovací vytvářených ve firmách a výzkumných institucích.

 

Zdroj: OK4Inovace