facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Karlova poprvé udělila ochrannou známku Prověřeno v poušti

13. 3. 2020
Univerzita Karlova poprvé udělila ochrannou známku Prověřeno v poušti

Ochrannou známku Prověřeno v poušti získala pro svou obuv firma Prabos plus a.s. a stala se tak první firmou, která má oprávnění toto označení používat. Kvalitu obuvi prověřovali výzkumníci z Českého egyptologického ústavu FF UK v drsných podmínkách egyptské pouště.

Prověřeno  v poušti 1

Osvědčení Prověřeno v poušti mohou získat takové výrobky a technologie, které obstojí v extrémních pouštních podmínkách. Může jít o širokou škálu výrobků od fotoaparátu, generátorů, přes klimatizační zařízení až po textilie, oděvy nebo již zmíněnou obuv. Myšlenka označení Prověřeno v poušti vzešla od sponzorů českých egyptologických expedic, mezi které patří právě i firma Prabos.

„Pro Filozofickou fakultu UK představuje vytvoření ochranné známky Prověřeno v poušti důležitý příklad spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Na přenos poznatků humanitních věd do praxe se na naší fakultě zaměřujeme už delší dobu. Tento typ spolupráce podporujeme nejen proto, že může přinášet finanční zisk, ale také z toho důvodu, že pomáhá zviditelnit konkrétní vědecké výsledky,“ komentovala vznik ochranné známky Zdeňka Filipová, proděkanka pro projektové řízení a grantovou činnost FF UK.

Smyslem celého projektu je podat důvěryhodnou referenci na produkty, které v náročných podmínkách horké egyptské pouště uspěly a zvládly zajistit egyptologům nezbytný komfort při jejich práci v terénu.

„Spolupráci s Univerzitou Karlovu chápeme jako podporu české vědy, kterou považujeme za součást naší firemní filozofie. Kvalitní a komfortní obuv, která člověku dobře padne a vydrží, je naší hlavní prioritou,“ komentoval udělení známky Jaroslav Palát, jednatel firmy Prabos plus a.s.

Při kontaktu s komerčním prostředím a přenosu poznatků do praxe pomáhá nejen Filozofické fakultě Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT), které bylo nápomocné i při realizaci ochranné známky Prověřeno v poušti.

„Univerzita Karlova má 17 fakult, pro jakýkoli externí subjekt může být složité zjistit, na koho se má obrátit. Právě z toho důvodu je tu Centrum pro přenos poznatků a technologií, které je prvním kontaktním bodem pro externí subjekty. Na každé fakultě máme inovačního skauta, který danou fakultu velmi dobře zná. Díky tomu jsme schopni velmi rychle a efektivně propojit jakéhokoli partnera z aplikační sféry s tím pravým vědeckým týmem Univerzity Karlovy,“ poznamenal zástupce ředitelky CPPT Jiří Valach.

Ochranná známka Prověřeno v poušti tvoří protipól k ochranné známce Testováno v Antarktidě, kterou od roku 2018 uděluje Masarykova univerzita.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Foto: Univerzita Karlova