facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Akademie věd ČR rozvíjí kooperaci s francouzskou vysokou školou INSA Lyon

3. 12. 2019
Akademie věd ČR rozvíjí kooperaci s francouzskou vysokou školou INSA Lyon

Místopředseda AV ČR Jan Řídký podepsal memorandum o porozumění mezi Akademií věd a francouzským Institut National des Sciences Appliquées Lyon (INSA Lyon). Cílem Memoranda je podporovat a rozvíjet možnosti spolupráce na poli vědy a vzdělávání mezi Českou a Francouzskou republikou, a to jak mezi vědci, tak mezi studenty – formou vzájemné výměny informací, znalostí a podpory excellence.

Akademie věd  a Lyon

Možnosti nové mezinárodní vědecké spolupráce Akademie věd se špičkovými francouzskými výzkumníky se rozšiřují. Vedle osvědčené francouzsko-české platformy CEFRES, která v Čechách rozvíjí své aktivity již téměř tři desetiletí, se – zejména pro aplikovanou vědu a technické obory výzkumu – otevřely nové příležitosti.

Místopředseda a člen Akademické rady AV ČR Jan Řídký podepsal Memorandum o spolupráci s přední francouzskou technickou vysokou školou, Institut National des Sciences Appliquées Lyon (INSA Lyon). Podpisu memoranda, na něž budou navazovat projekty a výzkumné i vzdělávací aktivity jednotlivých pracovišť Akademie věd, se zúčastnili také členové Akademické rady Hana Sychrová a Pavel Krejčí, který byl iniciátorem této unikátní spolupráce. Na dalších pět let, po něž bude Memorandum platné, se tak mohou čeští vědci, ale i postdoktorandi chopit šance těsně spolupracovat s institucí, která disponuje 23 výzkumnými laboratořemi s více než 680 výzkumníky a až 650 postdoktorandy.

Institut National des Sciences Appliquées Lyon (INSA Lyon) byl založen v roce 1957 a je nejstarší a největší ze skupiny šesti francouzských vysokých škol, vytvářející společně síť technického vzdělávání INSA. Tato skupina vysokých škol dohromady sdružuje až 80 000 diplomovaných inženýrů a 5 000 absolventů doktorandského studia. Z celkového počtu 5 400 studentů pochází třetina ze zahraničí.

 

Zdroj: Akademie věd ČR