facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aplikace pro srovnání publikačního výkonu

31. 1. 2018
Aplikace pro srovnání publikačního výkonu

Experti z think-tanku IDEA CERGE-EI při Národohospodářském ústavu AV ČR vyvinuli webovou aplikaci pro srovnání publikačního výkonu. Okruh jejích uživatelů je rozmanitý – od akademiků přes vlády až po zájemce o doktorské studium. Oborové srovnání vědeckého výzkumu zemí na základě rozsahu a významu publikací je v takto uživatelsky flexibilní podobě unikátní.

Jak vysvětluje Daniel Münich z IDEA CERGE-EI při Národohospodářském ústavu AV ČR, informace v aplikaci mohou hledat akademici při navazování zahraniční spolupráce a vlády při hledání vědních oblastí pro hledání vhodných partnerských zemí pro rozvoj bilaterální spolupráce – například, když chce vláda podpořit rozvoj slabého, ale strategicky důležitého oboru cestou partnerství s jinou zemí, ve které je daný obor na špici. Podobně informativní může být aplikace pro zájemce o doktorské studium v zahraničí. „Většina lidí včetně akademiků při obrovském nedostatku informací v této oblasti žije do velké míry z dojmů o pozici jejich a dalších zemí, co se týká vědeckého publikačního výkonu a jeho vědeckého významu. Aplikace například přehledně odhaluje, jak publikačně pozadu je zatím náš společenskovědní výzkum, oproti třeba Izraeli či skandinávským zemím. Na druhé straně ale také odhaluje, ve kterých několika málo oborech chemie a průmyslových technologií jsme na tom naopak velice dobře.“

CERGE1

Jak vlastně taková aplikace vzniká – co vše je k jejímu vytvoření potřeba?

K „upečení“ takové aplikace potřebujete tři základní ingredience: kvalitní vstupní data, dobře promyšlené, ale zároveň srozumitelné ukazatele a dobrého programátora. Hlavně potřebujete také lidi, kteří umějí uvedené tři věci namíchat dohromady. Právě v rukou a hlavách lidí vzniká přidaná hodnota internetových aplikací IDEA, jako je tato.

Za jaké období je srovnání prováděno?

Údaje pokrývají vědecký publikační výkon zemí v letech 2010–2014. V roce 2018 se to může jevit jako krapet zastaralé, ale publikační dynamika v národních výzkumech není tak rychlá, aby pár let znamenalo znatelný rozdíl.

Jaké konkrétní publikace jsou v aplikaci zohledněny?

Jde o všechny vědecké články publikované v časopisech indexované databází Web of Science, jednou ze dvou hlavních bibliometrických databází na světě. Sice nepodchycuje všechny vědecké časopisy na světě, ale z těch významných v ní jsou až na výjimky všechny.

Může být aplikace i měřítkem pro srovnávání vědeckého výkonu jednotlivých institucí?

Tato aplikace instituce nerozlišuje. Základní porovnatelnou jednotkou je vědní obor v určitém státě. IDEA však provozuje jinou aplikaci, jež umožňuje velmi podobné srovnání českých výzkumných organizací navzájem. V dohledné době přijdeme s aktualizovanou aplikací mapující období let 2011–2015 a nabídneme kromě jiného i oborové srovnání Akademie věd ČR a vysokých škol jako celku.

Webovou aplikaci pro srovnání publikačního výkonu naleznete zde.

 

Autor: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Zdroj: Akademie věd ČR