facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česká republika požádala o členství v konsorciu DARIAH ERIC

13. 7. 2019
Česká republika požádala o členství v konsorciu DARIAH ERIC

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oficiálně požádalo o vstup ČR do konsorcia evropské výzkumné infrastruktury DARIAH ERIC. Českým národním koordinátorem výzkumných aktivit rozvíjených v rámci konsorcia se stane velká výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, jejíž hostitelskou institucí je Univerzita Karlova. Za Akademii věd se budou podílet Knihovna, Historický ústav, Filosofický ústav a Ústav pro jazyk český.

dh oxford.jpg 1987258066

Hlavním posláním DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) je podpora a rozvoj digitálního výzkumu v oblasti umění a humanitních věd a rozvoj vzdělávacích činností v daných vědních oborech. Tato výzkumná infrastruktura poskytuje digitální nástroje pro výzkum a sdílí výzkumná data v režimu politiky otevřeného přístupu. Tím zvyšuje jejich dostupnost a využitelnost a vytváří podmínky pro mezinárodní srovnávací výzkum.

„Zapojením do DARIAH ERIC se českým vědeckým pracovníkům otevřou možnosti využití rozsáhlé sítě digitálních sbírek, nástrojů a výukových programů z oblasti humanitních věd. Česká republika se zároveň dostane do nejužšího kontaktu s hlavním proudem vývoje v této oblasti,“ říká Martin Lhoták, český zástupce v komisi národních koordinátorů při DARIAH ERIC.

V současnosti sdružuje konsorcium DARIAH ERIC 17 evropských států. Schvalování žádostí o členství probíhá dvakrát ročně na valných hromadách. O přijetí České republiky do evropského konsorcia bude rozhodnuto na valné hromadě v Záhřebu v listopadu 2019.

ČR se bude na výzkumných aktivitách rozvíjených v rámci DARIAH ERIC podílet prostřednictvím projektu velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ. Tato národní infrastruktura sdružuje celkem 11 výzkumných institucí ČR působících v humanitních a uměleckých oborech, jakými jsou jazykověda, historie, historická bibliografie, kultura, věda o kultuře, historie umění, filozofie, filmová kultura, vizuální umění, muzikologie, historie hudby, etnologie, folklór, archeologie a další interdisciplinární vědní obory.

Nad rámec toho je LINDAT/CLARIAH-CZ také společným distribuovaným národním uzlem ČR v konsorciu evropské výzkumné infrastruktury CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure).

V Evropě bylo ustaveno již 20 konsorcií evropských výzkumných infrastruktur s právním rámcem ERIC. Česká republika je v současnosti členským státem dvanácti z nich.

 

Zdroj: Akademie věd ČR