facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ministerstvo financí uzavřelo memorandum o spolupráci s Akademií věd

18. 12. 2018
Ministerstvo financí uzavřelo memorandum o spolupráci s Akademií věd

Ministryně financí Alena Schillerová a předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová podepsaly v pátek 14. 12. 2018 memorandum o spolupráci obou institucí. Resort financí a Akademie věd budou vzájemně sdílet a využívat své odborné poznatky, organizovat semináře, konference, kulaté stoly a společně tak prohlubovat svou expertizu, a to zejména v oblasti ekonomie, finančních trhů, trhu práce a veřejných financí.

Výstupem by mělo být zvýšení kvality podkladů připravovaných ze strany Ministerstva financí nebo Akademie věd, které jsou často klíčové pro rozhodování v rámci výkonu státní správy a pro plnění legislativních i nelegislativních úkolů vlády.

„Ministerstvo financí i Akademie věd při své činnosti provádějí řadu výzkumů v oblastech, které se prolínají, a je velkou škodou tyto cenné zkušenosti vzájemně nesdílet. Tak jako mezi sebou spolupracují špičkové univerzity nebo lékařská zařízení, aby se staly ještě lepšími, podobně a se stejným cílem spolu budou spolupracovat i odborníci z ministerstva a Akademie věd,“ poznamenala k podpisu memoranda ministryně Alena Schillerová.

Předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová dodává: „Podepsání memoranda o spolupráci s Ministerstvem financí velmi vítám a považuji je za nový silný impulz pro rozvoj našich vzájemných vztahů. Velmi oceňuji, že výstupy této spolupráce budou poskytovat nezávislou zpětnou vazbu a informace pro podporu co nejlepší kvality rozhodování vlády. V tomto směru hodláme vyvíjet další úsilí s cílem rozšířit okruh spolupracujících partnerů z řad dalších ministerstev.“

Akademie věd České republiky při uzavírání memoranda vychází z Koncepce rozvoje činnosti Akademie věd České republiky, zejména její části Strategie AV21, úspěšně fungující platformy přijaté odbornou i politickou veřejností.

Ministerstvo financí je prvním z vládních resortů, který s Akademií věd takovéto memorandum uzavřel.

 

Autor: Michal Žurovec, vedoucí tiskového oddělení Ministerstva financí ČR

Zdroj: Akademie věd ČR