facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Perspektivní vědci se letos opět setkali s nobelisty

15. 8. 2019
Perspektivní vědci se letos opět setkali s nobelisty

V malebném městečku Lindau na ostrově v Bodamském jezeře se letos v červenci setkali již po šedesáté deváté nobelovští laureáti s nadějnými vědci a vědkyněmi. Symposium, které tentokrát patřilo fyzice, každoročně navštíví více než 500 delegátů z 80–90 zemí světa. Letos se jej zúčastnil také Yanjun Gu z výzkumného centra ELI Beamlines.

lindau1

S nápadem setkávat se s držiteli prestižního ocenění přišel v roce 1951 hrabě Lennart Bernadotte, člen švédské královské rodiny. Usiloval o to, aby vědecká komunita znovunavázala vztahy, které zpřetrhala válka.

V rámci světových vědeckých symposií mají konference v Lindau výlučné postavení. Každoročně se jich účastní více než 30 nositelů Nobelovy ceny. Jsou tak největším shromážděním těchto vynikajících vědců s výjimkou samotného ceremoniálu předávání Nobelových cen ve Stockholmu.

Přednášející mají možnost si sami zvolit téma přednášky. Obvykle jde o témata globálního významu, která přesahují hranice států. Smyslem je výměna znalostí mezi nobelisty a mladými vědci. Organizátoři se však snaží výstupy přednášek zprostředkovat i mezinárodní vědecké komunitě a veřejnosti obecně.

Mottem Lindau Nobel Laureate Meetings je: „Educate, Inspire, Connect“ – tedy „Vzdělávat, inspirovat, propojovat“. Vedle standardních přednášek jsou součástí setkání i neformální akce. Na nich mohou účastníci ze všech koutů světa diskutovat svůj úhel pohledu na současnou vědu včetně otázek etických či filosofických.

lindau 2

William D. Phillips (NC 1997) diskutuje s mladými vědci

Pořadatelé spolupracují s partnerskými organizacemi po celém světě na výběru mladých vědců, kteří budou danou zemi reprezentovat. Nominujícími partnery jsou národní akademie věd, ministerstva, univerzity, výzkumné organizace a mezinárodní vědecké organizace.

Akademie věd ČR je nominujícím partnerem za Českou republiku. Nominuje nejenom vědce ze svých pracovišť, ale se žádostí o nominace se obrací i na české veřejné vysoké školy. Nominováni mohou být vědci či studenti mladší 35 let, kteří mají za sebou vynikající výsledky ve svém oboru, a nejsou doposud ve stálém angažmá. Účast na setkání je možná pouze jedenkrát.

 

Letos se za Akademii věd ČR akce zúčastnil Yanjun Gu z ELI Beamlines.

Co ve vás zanechalo největší dojem?

Panelová diskuse, která se věnovala začátkům vědecké kariéry. Své zkušenosti v ní sdíleli nobelisté Donna Stricklandová, William D. Phillips a Wolfgang Ketterle. Mladí vědci jako já často procházejí pochybnostmi, které se týkají směru výzkumu. Nobelisté také přiznávali obtíže v začátcích kariéry, a tak nás povzbuzovali, abychom vydrželi. Když totiž budeme mít otevřené smysly a zaměříme se na nejlepší a nejnovější vědecké poznatky, témata se dříve či později objeví. Rovněž zmiňovali, že je třeba si udržet zájem o výzkum. Pokud jde o rovnováhu mezi osobním a profesním životem, zdůrazňovali, že je potřeba se na věc dívat z dlouhodobé perspektivy. Udržovat vždy a za každou cenu tuto rovnováhu podle nich není dobré.

Podařilo se vám navázat s některými účastníky spolupráci?

Měl jsem možnost se setkat s Gérardem Mourou, který v roce 2018 obdržel Nobelovu cenu za laserovou fyziku. Mluvili jsme o budoucnosti laserové fyziky a výzkumném centru ELI Beamlines v České republice. V Lindau jsem potkal také další mladé vědce s podobným výzkumným zaměřením a některá společná témata pro případnou spolupráci jsme určitě našli.

Na co se mladí vědci nobelistů nejčastěji ptali?

Atmosféra v Lindau je skvělá, protože můžete hovořit nejchytřejšími lidmi z celého světa. Otázky na nobelisty byly obvykle dvojího druhu. První směřovaly na výzkum – jak k němu přistupují a jak vidí budoucnost vědy. Druhé typy otázek byly osobnějšího charakteru – například jak se jim daří udržovat rovnováhu mezi rodinným životem a vědou.

Čím se setkání v Lindau lišilo od jiných symposií?

Konference nebo workshopy, které jsem navštívil, se obvykle zaměřovaly na relativně úzce vymezená vědecká témata. Setkání v Lindau se neomezuje na jedno specifické téma. Zahrnuje všechny podobory fyziky a obecně vývoj moderní fyziky jako takové. Nobelisté vidí souvislosti mezi různými podobory a umějí poukázat na to, jak se vzájemně ovlivňují.

Co setkání v Lindau může přinést pro váš profesní růst?

Za prvé se v Lindau prezentují nejnovější poznatky v oboru fyziky a také nejzásadnější problémy, které bude pravděpodobně třeba řešit. Za druhé, ze zkušenosti nobelistů je zřejmé, že začít výzkumnou kariéru není pokaždé jednoduché. Stejně tak se v Lindau setkává mnoho mladých vědců s podobným výzkumným zaměřením. Právě zde mohou vzájemně navazovat nové kontakty.  

 

Zdroj: Akademie věd ČR

Foto: Lindau Nobel Laureate Meetings