facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CZELO: Aktualizovaný pracovní program HE, Policy Brief i Ceny EU genderové rovnosti 2023

23. 5. 2024
CZELO: Aktualizovaný pracovní program HE, Policy Brief i Ceny EU genderové rovnosti 2023

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dozvíte se o aktualizovaném pracovním programu Horizontu Evropa, vydaném dokumentu Evropské komise na téma kultury a vítězích ceny pro šampiony genderové rovnosti 2023. Přečtěte si také shrnutí závěrečných konferencí Evropského roku dovedností a pilotních projektů, které testovaly kritéria společného Evropského diplomu a právní status aliancí.  

CZELOEvropská komise zveřejnila aktualizovaný pracovní program Horizont Evropa 2023–2024

Mezi hlavní aktualizace pracovního programu patří Mise EU, do kterých EU v roce 2024 investuje 648 milionů eur. Dále se jedná o nový nástroj NEB Facility, na něž bylo pro rok 2024 vyčleněno 20 milionů eur, a to na přípravu podmínek pro jeho realizaci. Aktualizace dále zahrnuje balíček nových experimentálních akcí, jejichž cílem je posílit otevřenost programu a podpořit profesní dráhy mladých výzkumných pracovníků. Tato opatření zahrnují čtyři otevřená témata pro rok 2024 s celkovým rozpočtem 76 milionů eur v klastrech 1, 5 a 6. Rovněž bylo alokováno 48 milionů eur na evropský cloud pro spolupráci v oblasti kulturního dědictví a 50 milionů eur na zvýšení připravenosti Evropy na budoucí pandemie. Aby byla zachována kontinuita určitých opakujících se akcí, byly do pracovního programu zahrnuty i některé výzvy pro rok 2025. Jedná se například o část Rozšiřování účasti a posilování ERA a výzvy Teaming for Excellence či ERA Fellowships. 

Evropská komise vydala Policy Brief na téma Pozitivní vliv umění a kultury na lidské zdraví

Dokument se zabývá společenskou hodnotou umění a kultury a zdůrazňuje jejich úlohu při zvyšování pohody, duševního zdraví a sociálního začlenění. Výzkumy ukazují, že zapojení do umění může významně zlepšit duševní zdraví a odolnost všech věkových skupin a nabízí výhody, které doplňují tradiční lékařskou léčbu. V dokumentu je zmíněn projekt AMASS, do něhož byla zapojena také Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze. Projekt zkoumal využití potenciálu umění k řešení společenských výzev a vypracoval inovativní doporučení prostřednictvím multidisciplinárního výzkumu a participativních přístupů.

Dokument si můžete přečíst na webu Úřadu pro publikace EU.

Oznámení vítězů Ceny EU pro šampiony genderové rovnosti 2023

Evropská komise oznámila vítěze Ceny EU pro šampiony genderové rovnosti v roce 2023. Ocenění získaly Centre National de la Recherche Scientifique z Francie a Universitat Rovira i Virgili ze Španělska v kategorii Udržitelní šampioni genderové rovnosti, a Technological University of the Shannon z Irska v kategorii Nováčci šampioni genderové rovnosti. V kategorii Inkluzivní šampioni nebylo ocenění uděleno. Každý vítěz obdrží 100 000 eur. Slavnostní předání cen proběhlo v Bruselu za účasti komisařky pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Iliany Ivanové​.

Více informací najdete na webu Evropské komise.

Konala se Závěrečná konference Evropského roku dovedností

Závěrečná konference Evropského roku dovedností se konala 30. dubna 2024 v Bruselu a online. Akce shrnula hlavní úspěchy iniciativy a zaměřila se na budoucí vývoj v oblasti dovedností. Margrethe Vestager zdůraznila potřebu digitální adaptace a celoživotního učení. Různí odborníci diskutovali o dovednostech nezbytných pro budoucnost, včetně digitálních a měkkých dovedností. Účastníci se shodli na nutnosti pokračovat v iniciativách, které podpoří flexibilitu a inkluzivitu na trhu práce.

Více informací najdete na webu CZELO.

Ohlédnutí za závěrečnou konferencí pilotních projektů

Dne 29. dubna pořádala Evropská komise spolu s konsorciem pilotního projektu SMARTT závěrečnou konferenci k tématům společného Evropského diplomu a právního statusu aliancí v Bruselu. V první části konference zástupci 6 pilotních projektů (ED-AFFICHE, EDLab, ETIKETA, FOCI, JEDI a SMARTT) představili hlavní poznatky a výstupy ohledně testovaných kritérií tzv. společného Evropského diplomu. Zástupci projektů se shodli na potřebě lepší komunikace ohledně hodnoty Evropského diplomu vůči široké veřejnosti a obzvlášť vůči zaměstnavatelům a na nutném zmapování legislativních překážek napříč členskými státy EU. Odpolední část konference se pak věnovala 4 pilotním projektům (EGAI, ESEU, Leg Uni-GR a STYX), které zkoumaly přidanou hodnotu a možnosti evropského právního statusu. Testovali existující evropské nástroje EEIG a EGTC a navrhli jejich možnou adaptaci dle potřeb aliancí.

Hlavní závěry konference najdete na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.