facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CZELO: EU4Health, Nový evropský Bauhaus či posila pro EIT Community v Praze

16. 5. 2024
CZELO: EU4Health, Nový evropský Bauhaus či posila pro EIT Community v Praze

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Tentokrát se dozvíte například o nových výzvách Nového evropského Bauhausu (NEB), otevřené pozici v inovačním hubu EIT v Praze nebo možnosti podělit se o svůj názor na EU4Health a Evropský prostor vzdělávání.

CZELOZapojte se do Nového evropského Bauhausu

Dne 7. května byly otevřeny tři výzvy s celkovým rozpočtem 20 milionů eur, které jsou součástí nově navrženého „NEB Facility”. Jedná se o výzvy na téma sekundárních bioproduktů (Exploiting the potential of secondary bio-based products), vytváření veřejných komunitních prostorů (New governance models for the co-design and co-construction of public spaces in neighbourhoods by communities) a založení NEB hubu (Setting up a New European Bauhaus hub for results and impact). Uzávěrka pro podávání projektových návrhů je do 19. září 2024. Pro zájemce o výzvy proběhl informační webinář, který je k dispozici na YouTube kanálu EU Science & Innovation.

Hledá se EIT Community Officer v Praze

Inovační Hub EIT Urban mobility v Praze hledá posilu do svého týmu. Pozice Community Officer zahrnuje tři hlavní organizační oblasti: podporu spolupráce, šíření informací a zvyšování viditelnosti komunity EIT. Specifické úkoly pak zahrnují například organizaci akcí, diseminaci informací přes různé kanály, správu webového portálu a podporu společných aktivit v souladu s regionálními prioritami. Uzávěrka přihlášek je 2. června 2024.

Více informací a požadavky na uchazeče najdete na webových stránkách EIT Urban Mobility.

Ovlivněte budoucnost programu EU4Health

Program EU4Health otevřel konzultaci k budoucímu směřování a prioritám. Dotazník cílí nejen na organizace se zkušeností s programem, ale také na lokální, regionální a národní orgány. Zpětná vazba bude využita při stanovování priorit do nadcházejícího jednoročního pracovního programu EU4Health 2025 a bude diskutována během EU4Health Stakeholder’s Conference 19. června 2024. Svůj názor můžete vyjádřit do 10. června.

Jak pokračuje digitalizace vzdělávání v EU?

V minulém týdnu kancelář CZELO informovala o proběhlé konferenci „The Digital Education Action Plan in Review", která zahájila střednědobé hodnocení Akčního plánu digitálního vzdělávání. Dopolední část konference byla přístupná široké veřejnosti prostřednictvím online přenosu, odpolední část pak byla určena pouze pro specificky pozvané účastníky, kteří diskutovali nad konkrétními tématy (dopad umělé inteligence na vzdělávání, digitální well-being a genderová rovnost v oblasti informatiky a IKT) a nad budoucností rozvoje digitalizace ve vzdělávání.

Podrobnější shrnutí konference si nyní můžete přečíst na webu CZELO.

Evropský prostor vzdělávání – podělte se o svůj názor

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci ke střednědobému hodnocení Evropského prostoru vzdělávání, jehož cílem je vybudovat do roku 2025 vysoce kvalitní a inkluzivní systém vzdělávání napříč EU. Zapojit se do konzultace může kdokoli – učitelé, vzdělavatelé, studenti, výzkumníci, tvůrci politik, zástupci občanské společnosti, podniky, inovační centra, soukromé i veřejné organizace či široká veřejnost. Zpětnou vazbu lze poslat v jakémkoli z oficiálních jazyků EU, tedy i v češtině, a to až do 27. června. Více informací najdete na Portálu Evropského prostoru vzdělávání.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.