facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CZELO: Nové výzvy MSCA, mobility EU a UK nebo spolupráce EU s Tureckem

2. 5. 2024
CZELO: Nové výzvy MSCA, mobility EU a UK nebo spolupráce EU s Tureckem

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Tentokrát se dozvíte o vypsání nových výzev v rámci Akcí Marie Curie-Sklodowska, které probíhají až do září letošního roku. Zároveň se můžete spolu s námi ohlédnout za další řadou V4 konference, tentokrát na téma výzkumných infrastruktur. Další novinky se týkají nových možností a obzorů spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím či Tureckem nebo nové zprávy Eurydice, která si klade za cíl zmapovat přístupy evropských zemí k vzdělávání o udržitelnosti.

CZELONové výzvy v rámci MSCA

Evropská komise vyhlásila 23. dubna nové výzvy na podporu výzkumu v rámci Akcí Marie Curie-Sklodowska v hodnotě více než 1,25 miliardy eur. Financování má rozvíjet špičkové doktorské a postdoktorandské programy a podporovat projekty kooperativního výzkumu a inovací. První tři výzvy jsou momentálně otevřené v rámci Postdoctoral Fellowships MSCA, MSCA CofundMSCA Feedback to Policy, uzávěrka je stanovena na září letošního roku. 29. května by se dále měla otevírat výzva v rámci Doctoral Nertworks MSCA a 19. září výzva v rámci Staff Exchange MSCA.

Více informací najdete na webu Evropské komise.

Přečtěte si, co přinesla V4 konference na téma výzkumných infrastruktur

Ve čtvrtek 18. dubna 2024 proběhla v Bruselu konference na téma výzkumných infrastruktur, kterou spolupořádala Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) spolu s kancelářemi z Maďarska (NRDIO), Polska (PolSCA) a Slovenska (SLORD). Program se například zaměřil na prezentaci výzkumných infrastruktur ve V4 zemích a na diskusi o jejich budoucím financování a udržitelnosti. Více informací najdete na portále Vědavýzkum.cz.

EU a Turecko prohlubují spolupráci v oblasti ekologické a digitální tranzice

Iliana Ivanova, Evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, a turecký ministr průmyslu a technologií Mehmet Fatih Kacır, se 25. dubna setkali na druhém dialogu na vysoké úrovni mezi EU a Tureckem o vědě, výzkumu, technologiích a inovacích. Jednali spolu mimo jiné o zřízení komunitního centra Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) přímo v Turecku, zároveň oznámili, že tři turecké inovační programy jsou nyní certifikovány pro účast v programu Evropské rady pro inovace (EIC). Potvrdili tak svůj závazek zintenzivnit spolupráci a usilovat o užší a hlubší integraci Turecka do Evropského výzkumného prostoru, včetně misí a partnerství v rámci Horizontu Evropa.

Celou tiskovou zprávu k setkání a další podrobnosti je možné najít na stránkách Evropské komise.

Nová zpráva Eurydice o budování kompetencí a podpoře učitelů a škol v oblasti udržitelnosti

Evropská informační síť Eurydice publikovala 17. dubna zprávu, která popisuje přístupy různých evropských zemí k vzdělávání o udržitelnosti. Zaměřuje se nejen na samotné začlenění této výuky do učebních plánů a dalších školních aktivit, ale i na konkrétní způsoby, jakými jsou tyto hodnoty předávány dětem. Zpráva je rozdělena do několika částí, další kapitoly se věnují přípravě učitelů na nové metody výuky udržitelnosti, podporu školní infrastruktury a zapojení širší komunity. Jedná se o první zprávu tohoto druhu v rámci Eurydice, plné znění je dostupné na stránkách Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu.

Evropská komise navrhuje zahájit jednání o usnadnění mobility mladých lidí mezi EU a Spojeným královstvím

Evropská komise předložila Radě EU návrh na zahájení jednání se Spojeným královstvím o dohodě, která by usnadnila mobilitu mládeže. Vystoupení Spojeného království z EU totiž vedlo k jejímu výraznému snížení a velmi tak omezilo možnosti mladých lidí. Návrh se zaměřuje na překonání překážek mobility mladých lidí umožněním jednodušších a delších pobytů mladých lidí z EU a UK v obou směrech. Podle očekávané dohody by tak mohli občané ve věku mezi 18 a 30 lety pobývat až čtyři roky v cílové zemi. Návrh nyní čeká na projednání v Radě EU a pokud bude schválen, jednání mohou být zahájena.

Více informací najdete na stránkách Evropské komise.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.