facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CZELO: Pozvánka na V4 konferenci nebo výzvy programu Digitální Evropa

21. 3. 2024
CZELO: Pozvánka na V4 konferenci nebo výzvy programu Digitální Evropa

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dozvíte se o zprávě OECD o akademických kariérách, o výzvách, kterým čelí vrcholové sportovkyně, i nových výzvách v oblasti IT, které mimo jiné cílí i na větší zastoupení žen na IT pozicích. Nenechte si také ujít možnost registrace na letošní edici V4 konference, která se zaměří na oblast výzkumných infrastruktur.

CZELO

Zveme vás na V4 konferenci o výzkumných infrastrukturách v Bruselu

Akce se uskuteční 18. dubna 2024 v prostorách Renaissance Brussels Hotel a přinese odbornou diskusi o aktuálních otázkách spojených s příklady dobré praxe výzkumných infrastruktur ze zemí V4. Konference nabízí široké možnosti pro networking s nejrůznějšími zástupci institucí z bruselského VaVaI prostředí a podnětné diskuze s odborníky z různých odvětví. Program zahrnuje prezentace zástupců V4 výzkumných infrastruktur a panelové diskuze o problematikách zřizování, udržitelnosti a budoucnosti výzkumných infrastruktur včetně diskuze nad jejich rolí v FP10.

Registrace je otevřená do 11. dubna 2024.

Otevření nových výzev v programu Digitální Evropa

Evropská komise vyhlásila nové výzvy v programu Digitální Evropa, v oblasti vzdělávání konkrétně „Girls and Women in Digital” a „Digital Skills and Jobs Platform”. Cílem je podpořit vznik národních koalic a vytvoření specializovaných webových platforem v jednotlivých členských státech a zvýšení počtu žen pracujících v IT sektoru. V oblasti výzkumu byly vyhlášeny výzvy ve třech oblastech - „Data Space for Skills”, „Data Space for Manufacturing” a „Support for Health Data Access Bodies to foster efficient pathways for AI in Healthcare”. Zde je cílem podpora rozvoje datových prostor a posílení testování a rozvoje využití AI ve zdravotnictví. Ve všech případech je termín pro podání žádosti 29. května.

Více informací o všech výzvách lze najít na portálu FTOP.

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila zprávu o akademických kariérách

Zpráva identifikuje klíčové výzvy akademické sféry, jako jsou nejisté pracovní smlouvy, vysoké pracovní zatížení a nevyrovnanost mezi pracovním a osobním životem. Zdůrazňuje, že kariérní motivace se soustředí hlavně na výzkumné úspěchy, což často zastiňuje význam výuky a dalších aspektů. Vyplývá z ní také, že začínající akademici čelí nedostatečné přípravě pro své role a je zapotřebí více kontinuálního vzdělávání k lepšímu využití digitalizovaného vzdělávacího prostředí. Zpráva v neposlední řadě poukazuje na omezenou meziodborovou mobilitu, nedostatečné zastoupení žen a znevýhodněných skupin, nerovnoměrnost v mezinárodní spolupráci a znepokojivý pokles akademické svobody.

Celé znění je k dohledání v online knihovně OECD iLibrary.

Evropský parlament uspořádal zasedání na téma žen ve sportu

U příležitosti Mezinárodního dne žen uspořádal Evropský parlament 7. března zasedání, na kterém se mluvilo o nízkém zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, genderových stereotypech i různých formách násilí, se kterými se ženy ve sportu setkávají. Své zkušenosti i nápady, jak se s výše zmíněnými výzvami lépe vyrovnávat, poskytly známé vrcholové sportovkyně a olympioničky z Belgie, Polska, Švédska a dalších zemí.

Celý záznam je možné najít na stránkách Evropského parlamentu.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.