facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CZELO:  Spuštění Evropské vysokoškolské observatoře a hledání odborníků pro EISMEA  

30. 5. 2024
CZELO:  Spuštění Evropské vysokoškolské observatoře a hledání odborníků pro EISMEA  

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dozvíte se o květnových zasedáních Rady EU v oblasti výzkumu a v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu i o tom, že agentura EISMEA hledá odborníky. Přečtěte si o vzniku Evropské vysokoškolské observatoře a nové příručce pro podporu wellbeingu ve školách.

CZELO

Rada EU se věnovala pokročilým materiálům, hodnocení Horizontu 2020 a bezpečnosti výzkumu

Dne 23. května se v Bruselu ministři zodpovědní za výzkum na zasedání Rady pro konkurenceschopnost zaměřili na výzkum a inovace pokročilých materiálů, schválili závěry Rady o následném hodnocení programu Horizont 2020, přijali doporučení Rady o posílení bezpečnosti výzkumu a projednali pracovní program v oblasti výzkumu pro příští předsednictví Rady. Jednalo se také o společném podniku pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku EuroHPC.

Více informací najdete na webových stránkách Rady. 

Rada EU podpořila mobility pro všechny a více příležitostí pro mladé lidi i oblast sportu

Ve dnech 13. a 14. května proběhlo zasedání Rady EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Zástupci jednotlivých členských států diskutovali o aktuálních důležitých tématech ve všech zmíněných oblastech a schválili několik dokumentů, včetně doporučení „Evropa v pohybu” – příležitosti ke vzdělávací mobilitě pro všechny. Jeho hlavním záměrem je podpořit více mobilit napříč všemi oblastmi vzdělávání, odborné přípravy a mládeže s cílem zvýšit osobní i profesní znalosti a dovednosti účastníků a zajistit tak lepší připravenost a konkurenceschopnost Evropy v kontextu ekologické a digitální transformace. Kromě mobilit se Rada soustředila například také na téma podpory fakticky podložených politik a praxe.

Více informací včetně dokumentů schválených v oblasti mládeže a sportu najdete na webu CZELO.

EISMEA hledá nezávislé odborníky

Evropská výkonná agentura pro inovace a malé a střední podniky (EISMEA) hledá nezávislé odborníky, kteří by posoudili návrhy na nástroj meziregionálních investic do inovací (I3). Tito odborníci by měli mít zkušenosti s regionální politikou, inovačními procesy a oblastmi, jako je zelená transformace, digitální ekonomika a inteligentní výroba. Zájemci se musí zaregistrovat v databázi expertů portálu a aktualizovat své profily do 31. července 2024. Hlavním cílem nástroje I3 je podpora inovací v politice soudržnosti EU prostřednictvím inteligentní specializace a meziregionální spolupráce.

Více informací najdete na webu Evropské komise. 

Spuštění Evropské vysokoškolské observatoře

V květnu byla spuštěna tzv. Evropská vysokoškolská observatoř (European Higher Education Observatory). Její implementací bylo pověřeno konsorcium 5 organizací pod vedením litevského výzkumného centra PPMI. Observatoř se stane součástí platformy pro vnitrostátní politiky (National policies platform) a jejím cílem bude propojení různých zdrojů dat na EU úrovni a jejich efektivnější využívání. Platforma propojí například data z databází Erasmus+, ETER, DEQUAR, Eurostudent, Eurograduate, Eurydice a dalších. Umožní tak jejich vzájemné porovnávání, analýzu a nabídne ucelenější pohled na data a situaci ve vysokoškolském vzdělávání napříč EU. Observatoř budou moci následně využít například tvůrci politik při přípravě strategií v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Více informací najdete na webu agentury EACEA

Podpora wellbeingu ve školách 

Expertní skupina Evropské komise pro podporu znevýhodněných žáků, wellbeingu a mentálního zdraví na školách zveřejnila jeden ze svých prvních výstupů. Jsou jím dvě příručky určené tvůrcům politik a vedení škol, učitelům a vzdělavatelům. Příručky nabízí 11 doporučení, jak na školách implementovat holistický přístup k wellbeingu a mentálnímu zdraví. Soustředí se například na prevenci, budování kapacit zaměstnanců škol a zajištění jejich wellbeingu, účast žáků na vzdělávacím procesu či efektivní podporu prostřednictvím sítí a spolupráce napříč různými stakeholdery.

Více informací včetně příruček samotných najdete na portálu Evropského prostoru vzdělávání

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.