facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Další ERC Proof of Concept v Česku nebo Zelená charta MSCA

24. 1. 2024
Novinky CZELO: Další ERC Proof of Concept v Česku nebo Zelená charta MSCA

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nezmeškejte možnost přihlásit se na volná místa do JRC, či novou studii o využívání Zelené charty MSCA. Dozvíte se také výsledky výzvy ERC Proof of Concept a jak Evropská komise plánuje více podpořit vliv mladých lidí na tvorbu politik EU. Zástupci VŠ si mohou přečíst o možnosti přihlásit se na odbornou stáž v oblasti vzdělávání v Bruselu. 

CZELO

Přihlaste se na odbornou stáž v oblasti vysokoškolského vzdělávání v Bruselu

Kancelář CZELO otevřela možnost přihlásit se na již druhou odbornou stáž se zaměřením na vysokoškolské vzdělávání. Stáž proběhne v týdnu 15.–19. dubna a je primárně určena pracovníkům oddělení pro internacionalizaci ve vzdělávání, projektovým manažerům z rektorátů, fakult i kateder a dalším zaměstnancům českých vysokých škol, kteří se zabývají internacionalizací vzdělávání. Během stáže se účastníci seznámí například s politikou EU v oblasti vzdělávání, aktuálně řešenými tématy, novinkami v programu Erasmus+ a budou mít také příležitost navštívit belgické univerzity. Přihlášky je možné posílat do 9. února.

Více informací najdete na webu CZELO.

Společné výzkumné středisko Evropské komise nabízí volná pracovní místa

Do 31. ledna je možné přihlásit se na pozici smluvních zaměstnanců ve Společném výzkumném středisku Evropské komise (JRC). Aktuálně jsou vypsány pozice v oblastech udržitelný průmysl a udržitelné výrobky (místo práce Sevilla) a ekonomický a politický analytik v oblasti věda a výzkum (místo práce Ispra).

Více informací najdete na webu CZELO.

Nová studie o využívání Zelené charty MSCA

Evropská komise zveřejnila novou studii o využívání Zelené charty MSCA v rámci Horizontu Evropa. Studie vychází z průzkumu pokrývajícího projekty financované z výzvy MSCA 2021. Zpráva uvádí, že navzdory tomu, že méně než polovina respondentů věděla o Zelené chartě MSCA nebo o Zelené dohodě pro Evropu, velká většina řešitelů grantů zahrnula do svých projektů zelené postupy ve výzkumných činnostech. Konkrétně se jednalo o větší využívání telekonferencí, podporu ekologičtějších možností cestování, snižování spotřeby energie a vody a zvyšování povědomí o otázkách udržitelnosti. Zpráva rovněž uvádí, že respondenti očekávali ze strany hostitelských institucí a Komise více pokynů a informací o tom, jak přijmout udržitelnější postupy ve výzkumu a řízení projektů.

Celou zprávu naleznete na webu MSCA.

Do Česka míří další ERC Proof of Concept grant

Evropská rada pro výzkum zveřejnila jména nových držitelů ERC grantů ve výzvě ERC Proof of Concept grants 2023. Celkově uspělo 102 žadatelů z 20 zemí napříč EU. Nejvíce oceněných výzkumníků a výzkumnic bude své projekty realizovat v Německu (40), Španělsku (30) a ve Velké Británii (26). Jeden projekt míří i do České republiky, a to konkrétně do Brna na Masarykovu univerzitu. Grantové schéma Proof of Concept (PoC) je otevřeno pouze těm žadatelům, kteří jsou nebo byli dříve financováni z grantů ERC. Financování PoC využívají výzkumníci a výzkumnice k rozvíjení poznatků, kterých dosáhli během výzkumných projektů financovaných z grantů ERC, a k prvotní fázi jejich zavedení na trh.

Více informací naleznete na webu ERC

Evropská komise podporuje větší vliv mladých lidí na tvorbu politik EU

Evropská komise zveřejnila sérii opatření na podporu role mládeže v evropských politikách. Opatření navazují na odkaz Evropského roku mládeže a souvisí také s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Komise se zavazuje k poskytování silnějšího hlasu mladým lidem při tvorbě politik EU a k řešení problémů mládeže ve všech oblastech politik. Komise by se měla specificky soustředit na pět oblastí, které jsou pro mladé lidi důležité: zdraví a dobré životní podmínky; životní prostředí a změna klimatu; vzdělávání a odborná příprava; mezinárodní spolupráce a evropské hodnoty; zaměstnanost a začleňování. Více informací najdete na webu CZELO.

  

Zdroj: CZELO 


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.