facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: EIT Jumpstarter a Dny udržitelné energie

8. 3. 2023
Novinky CZELO: EIT Jumpstarter a Dny udržitelné energie

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Zapojte se do EIT Jumpstarter 2023 nebo propojte svou akci se Zeleným týdnem či Dny udržitelné energie. Přečtěte si o nové pracovní skupině k ERA Action 13 a nepřehlédněte také seznam pozičních dokumentů k přípravě Strategického plánu 2025–2027 a ke střednědobému hodnocení programu Horizont Evropa.

CZELO

Zapojte se do EIT Jumpstarter 2023

EIT Jumpstarter otevřel přihlášky do svého pre-akceleračního programu pro rok 2023. Program se zaměřuje na inovátory v rané fázi, kteří si chtějí ověřit svůj obchodní koncept, vypracovat obchodní plán a prezentovat své nápady potenciálním investorům. EIT Jumpstarter je otevřen studentům, doktorandům, výzkumníkům a podnikatelům z více než 20 zemí včetně České republiky. Vybraní uchazeči získají podporu na cestování a ubytování a nejlepší týmy v každé kategorii (celkem 9) budou mít možnost vyhrát finanční odměnu ve výši 10 000 eur. Výzva je otevřená do 16. dubna.

Více informací naleznete na webu EIT Jumpstarter.

Připojte svou akci k Zelenému týdnu nebo Dnům udržitelné energie Evropské komise

Letošní EU Zelený týden proběhne od 3. do 11. června 2023 a během několika dní nabídne nespočet konferencí, seminářů a debat, tentokrát zaměřených na téma „dovednosti pro udržitelné, odolné a sociálně spravedlivé komunity“. Schválené partnerské akce mohou těžit z lepší viditelnosti díky jejich zveřejnění na sociálních sítích Komise. Mohou také využít digitální sady nástrojů pro zjednodušení grafiky a organizace partnerské akce. Žádosti o partnerství můžete podávat na stránkách evropského Zeleného týdne do 15. března.

Více informací naleznete na webu Evropské komise.

Dny udržitelné energie nabídnou podobnou možnost připojit vaši událost, seminář nebo konferenci s cílem propagace obnovitelné energie a udržitelnosti kdekoliv v Evropě. Zapojit se můžete až do 15. června.

Více informací se dozvíte na webu Evropské komise.

Zástupci kanceláře CZELO a dalších styčných kanceláří se setkali s komisařkou Mariyou Gabriel

Na konci února proběhlo setkání zástupců sítě IGLO s komisařkou Mariyou Gabriel. Komisařka vyzdvihla roli styčných kanceláří a ocenila aktivity zaměřené na sdílení dobré praxe a podporu budování odborných kapacit projektových manažerů, např. prostřednictvím V4 školení, které spoluorganizuje kancelář CZELO. Diskuze se také zaměřila na popularizaci vědy a vědeckou komunikaci, včasné zveřejňování pracovních programů a dalších relevantních dokumentů souvisejících s implementací Horizontu Evropa. Na setkání s komisařkou navázal kulatý stůl se zástupci GŘ RTD Evropské komise, v jehož rámci se diskutovalo o stavu a zkušenostech jednotlivých zemí s implementací ERA akcí. Během debaty byl kladen důraz na nutnost komunikace, spolupráce a propojování témat z oblasti výzkumu a vzdělávání.

Více informací naleznete na webu CZELO.

V březnu bude poprvé zasedat nová pracovní skupina k ERA Action 13

Pracovní skupina ERA Fóra k Akci 13 je zaměřená na vysokoškolské instituce a byla vytvořena v rámci nové politické agendy Evropského výzkumného prostoru 2022–2024. Skupina se skládá ze zástupců členských států EU, Komise a různých stakeholderů a poprvé se sejde 7. března. Mezi úkoly pracovní skupiny bude patřit usnadňování výměny zkušeností a postojů mezi členskými státy a stakeholdery, sdílení dobré praxe naplňování všech cílů ERA Akce 13 a podpora koordinace mezi státy a institucemi. Pracovní skupina se bude také věnovat analýze výsledků studií, spolupráci s experty z vysokoškolského sektoru nebo poskytování politických doporučení k budoucím podpůrným mechanismům pro univerzity.

Více informací najdete na webu CZELO.

Přečtěte si poziční dokumenty ke střednědobému hodnocení Horizontu Evropa

Kancelář CZELO pro vás připravila seznam veřejně dostupných pozičních dokumentů jednotlivých stakeholderů k přípravě Strategického plánu 2025–2027 a ke střednědobému hodnocení programu Horizont Evropa.

Průběžně aktualizovaný seznam naleznete na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.