facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Evropské dny pro výzkum a inovace a Akt o čipech

20. 10. 2022
Novinky CZELO: Evropské dny pro výzkum a inovace a Akt o čipech

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nepřehlédněte, co přinesly letošní Evropské dny pro výzkum a inovace nebo výzvu pro experty v oblasti Misí. Dozvíte se také o možnosti zapojení se do veřejné konzultace k Aktu o čipech či do nové výzvy v rámci programu Digitální Evropa.

CZELO

Co přinesly letošní Evropské dny pro výzkum a inovace?

Kancelář CZELO se ve dnech 28.–29. září zúčastnila Evropských dní pro výzkum a inovace. Letošní ročník byl zaměřený především na nová řešení k posílení odolnosti Evropy a její strategické autonomie, na představení nové inovační agendy a na implementaci Misí. V rámci prvního dne byla oficiálně otevřena výzva MSCA4Ukraine. Zároveň došlo také k představení Dohody o reformě hodnocení výzkumu a k oficiálnímu zahájení přípravy Strategického plánu na roky 2025–2027. Více informací najdete na webu CZELO.

Komise hledá experty pro monitoring Misí

Odborníci se znalostí Misí EU a zkušenostmi s podobnými iniciativami na národní úrovni se mohou hlásit do 5. listopadu. Cílem sestavované expertní skupiny je podávat doporučení Evropské komisi při implementaci systému, která bude monitorovat zavádění Misí na národní, regionální a místní úrovni. Skupina má být složena z 9 nezávislých odborníků. Více informací naleznete na webu CZELO.

Kancelář CZELO zve na infodny k centralizovaným aktivitám Erasmus+

Kancelář CZELO ve spolupráci s národními agenturami z Rakouska (OeAD), Maďarska (TPF) a Slovenska (SAAIC) spolupořádá tzv. Central European Joint Infodays 2022, které proběhnou 10.–11. listopadu v Budapešti. Infodny jsou určené vysokoškolským institucím, které mají zájem zapojit se do výzvy 2023 programu Erasmus+ a spolupracovat se zeměmi mimo EU. Letošní ročník bude zaměřen především na projekty Erasmus Mundus, Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání a akce Jean Monnet. Více informací se dozvíte na webu události.

Zapojte se do veřejné konzultace k Aktu o čipech

V návaznosti na Akt o čipech spustila Evropská komise společně s členskými státy veřejnou konzultaci zaměřenou na hodnotové řetězce polovodičů. Výsledky konzultace poslouží při navrhování dalšího postupu v rámci monitorovacího mechanismu, který je uveden v návrhu nařízení o čipech. Veřejná konzultace je otevřená do 11. listopadu.

Přečtěte si novou Příručku na téma dezinformací a digitální gramotnosti

Komise vydala Příručku pro učitele a vzdělavatele na téma řešení dezinformací a podpory digitální gramotnosti ve vzdělávání a odborné přípravě (Guidelines for Teachers and Educators on Tackling disinformation and promoting digital literacy through education and training), která nabízí učitelům základních a středních škol praktické tipy, rady a aktivity, jak podpořit ve školách výuku o dezinformacích a rozvoj digitální gramotnosti. Příručka je výsledkem práce expertní pracovní skupiny a je doprovázena také Závěrečnou zprávou, která shrnuje závěry a doporučení skupiny k tomuto tématu. Více informací se dozvíte na webu CZELO.

Využijte možnosti zapojit se do výzvy v rámci programu Digitální Evropa

Do 24. ledna 2023 je možné podávat žádosti v rámci výzvy Specialised education programmes or modules in key capacity areas v programu Digitální Evropa. Tato výzva se zaměřuje na podporu vzniku bakalářských a (navazujících) magisterských předmětů s cílem vybavit studenty a odborníky digitálními dovednostmi. V rámci projektů se předpokládá spolupráce vysokoškolských institucí, výzkumných center a organizací zabývajících se inovacemi a digitalizací ve vzdělávání. Více informací najdete na stránkách programu Digitální Evropa.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.