facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Evropské město inovací a zelená tranzice

14. 3. 2023
Novinky CZELO: Evropské město inovací a zelená tranzice

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si o závěrech Rady EU o dovednostech a kompetencích pro zelenou tranzici nebo kampani Tour de Capitales, která má podpořit zásady zhodnocování znalostí. Nepřehlédněte nově podepsanou spolupráci středoevropských zemí ve vzdělávání nebo záchrannou síť pro britské výzkumníky.

CZELO

CZELO oslavilo Mezinárodní den žen diskuzí na téma prevence rakoviny

Na Mezinárodní den žen, dne 8. března 2023, uspořádala Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO) první letošní Science Café spolu se Zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu, Českým centrem v Bruselu a Zastoupením hlavního města Prahy při EU. Pozvání přijaly Kateřina Šédová, zakladatelka neziskové organizace Loono a Nina Formánek Jaganjacová, zakladatelka organizace Sifty a autorka knihy Příběhy o rakovině. Během debaty reflektovaly současnou problematiku rakoviny ve společnosti a účastníkům ukázaly názorná preventivní opatření, které se obě úspěšně a dlouhodobě snaží předat společnosti.

Více informací najdete na webu CZELO.

„Záchranná síť" pro britské výzkumníky byla opět prodloužena!

Finanční záruka byla nově rozšířena na všechny výzvy s termínem uzávěrky do konce června 2023. Cílem prodloužení je ochránit a podpořit britské výzkumníky v meziobdobí, dokud se Velká Británie nestane asociovanou zemí k rámcovému programu Horizont Evropa. Financování bude nadále poskytováno prostřednictvím „UK Research and Innovation“ (UKRI). Podrobnosti o rozsahu a podmínkách prodloužení záruky budou zveřejněny na webové stránce UKRI.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Kromě toho se koncem minulého měsíce Evropské komisi a vládě Spojeného království podařilo dosáhnout principiální politické dohody ohledně Windsorského rámce, která umožňuje oběma stranám zahájit novou kapitolu jejich partnerství.

Více informací najdete na webu CZELO.

Projekty výzvy v Misi EU: Adaptace na změnu klimatu obdržely Pečeť excelence

Evropská komise udělila 6 projektům ve výzvě pro adaptaci na změnu klimatu tzv. Pečeť excelence (SoE). Tyto projekty měly za úkol vyvinout a testovat inovativní řešení, která by se mohla podílet na adaptaci na změnu klimatu. Pečeť excelence je udělována vysoce kvalitním projektům, které nemohly být zafinancovány z rámcového programu z důvodu omezeného rozpočtu. Jedná se o první případ udělení této značky kvality pro konsorciální projekty. Evropská komise tímto vyzývá národní, regionální a místní orgány, aby podpořili své partnery v hledání alternativních zdrojů financování.

Pro více informací navštivte web Evropské komise.

Rada EU schválila Závěry o dovednostech a kompetencích pro zelenou tranzici

Ministři školství z 27 členských států EU přijali dne 7. března dokument na podporu role odborného a vysokoškolského vzdělávání v předávání potřebných dovedností k přechodu na udržitelnou ekonomiku a společnost. Závěry o dovednostech a kompetencích pro zelenou tranzici reagují i na nedostatek pracovních sil v odvětvích považovaných za klíčová pro ekologickou transformaci. Rada proto mimo jiné vyzývá členské státy, aby zapojily poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy, výzkumné organizace, zaměstnavatele, sociální partnery a další zúčastněné strany do společného mapování potřeb rekvalifikace a zvyšování kvalifikací (tzv. reskilling and upskilling) a identifikace nových profesních profilů pro zelenou transformaci.

Více informací najdete na webu CZELO.

Evropská komise otevřela přihlášky do ceny o Evropské město Inovací

Soutěže se mohou zúčastnit města z členských států EU a zemí přidružených k Horizontu Evropa s minimálně 50 000 obyvateli. Dvě poroty složené z nezávislých odborníků budou hodnotit, jak žadatelská města posouvají hranice inovací, podporují start-upy a SME prostředí a usnadňují synergie mezi průmyslem, veřejným sektorem, akademickou sférou a občany.

Více informací o podmínkách účasti najdete na stránkách Evropské komise.

Kampaň „Tour des Capitales“ podporuje zásady zhodnocování znalostí

V návaznosti na Doporučení Rady o hlavních zásadách zhodnocování znalostí spouští Evropská komise osvětovou kampaň „Tour des Capitales“, která je zaměřená na podporu zásad zhodnocování znalostí a zvyšování povědomí o této problematice. Zahajující konference s názvem „Awareness Raising Campaign on Knowledge Valorisation" se bude konat v Praze, jelikož se Česká republika stala první hostitelskou zemí. Akce je organizována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Domem zahraniční spolupráce, Technologickou agenturou ČR a Generálním ředitelstvím Evropské komise pro výzkum a inovace. Konference proběhne 18. dubna 2023 prezenční formou v Profesním domě na Malostranském náměstí.

Registraci a další informace naleznete na webu Technologické agentury ČR a na stránkách CZELO.

Země střední Evropy včetně Česka budou úžeji spolupracovat v oblasti vzdělávání

Memorandum o porozumění o středoevropské spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě (Memorandum of Understanding on Central European Cooperation in Education and Training, CECE) podporuje spolupráci, výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi zúčastněnými státy a jejich vzdělávacími systémy. Pět signatářských zemí spolupracuje v oblasti vzdělávání již od roku 1997, nové memorandum tak svědčí o jejich pokračujícím zájmu o vzájemné sdílení zkušeností. Memorandum podepsali ministři školství z Česka, Rakouska, Slovenska, Maďarska a Slovinska 7. března v Bruselu, kde se zároveň účastnili Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (přečtěte si také o schválených Závěrech Rady).

Více se dozvíte na webu CZELO.

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.