facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Pokročilé materiály, EIT Summit 2024 nebo EIT nové strategie

6. 3. 2024
Novinky CZELO: Pokročilé materiály, EIT Summit 2024 nebo EIT nové strategie

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dozvíte se o komplexní strategii Evropské komise v oblasti pokročilých materiálů a o hlavních výstupech EIT Summitu 2024. Nepřehlédněte ani novou strategii EIT pro nejvzdálenější regiony EU či nové praktické příručky pro žadatele v EIC. Nezmeškejte také přihlášky do soutěže o nejlepší výzkumnou práci v oblasti obrany.

CZELOEvropská komise představila komplexní strategii v oblasti pokročilých materiálů

Strategie má zajistit vedoucí postavení EU v oblasti pokročilých materiálů, klíčových pro digitální a zelenou transformaci. Pokročilé materiály jsou nezbytné pro inovace v různých odvětvích, jako jsou energetika, elektronika, stavebnictví nebo mobilita. Cílem strategie je posílit dlouhodobou konkurenceschopnost EU, snížit závislost na kritických materiálech a zvýšit hospodářskou bezpečnost. Iniciativa navrhuje opatření v 5 hlavních pilířích, včetně posílení výzkumného ekosystému, urychlení uvedení pokročilých materiálů na trh, zvýšení investic, podpory výroby a využití materiálů a zřízení Technologické rady pro pokročilé materiály.

Více informací najdete v tiskové zprávě Evropské komise.

Podpora inovací aneb co přinesl EIT Summit 2024?

V únoru proběhl v Bruselu (a online) letošní Summit Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), během něhož se setkali zástupci tvůrců politik, podniků, vysokých škol a organizací z oblasti inovací. Summit formou panelových diskuzí a expertních příspěvků představil novinky v oblasti inovací se zaměřením na iniciativy rozvíjené a podporované jednotlivými Znalostními a inovačními společenstvími EIT. Diskutovalo se například o spolupráci světa inovací, podniků a vzdělávání a jak ji dále podporovat a rozvíjet, o překážkách, kterým Evropa v oblasti inovací čelí, o podpoře investic pro startupy či o zapojení žen a podpoře genderové vyváženosti v oblastech technologií a inovací. Během summitu byli také vyhlášeni vítězové EIT Awards 2024. V kategorii EIT Innovation Team Award se na druhém místě umístil projekt Biosimulytics, do kterého je jako partner zapojena také Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, gratulujeme!

Více informací včetně nahrávky celého summitu najdete na webu akce.

Nová strategie EIT pro nejvzdálenější regiony EU

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil svou strategii pro maximalizaci inovačního potenciálu nejvzdálenějších regionů EU, jako jsou například Madeira, Réunion nebo Martinik. Strategie vznikla v kontextu jednoho z cílů EIT, jímž je podpora snižování inovačního rozdílu mezi zeměmi v rámci EU. Mezi cíle strategie patří například zaměření EIT na podporu zpřístupnění výsledků výzkumu a transferu technologií v těchto zemích.

Více informací najdete na webu EIT.

Přečtěte si nové praktické příručky pro žadatele v EIC

K dispozici je nová příručka pro předkladatele návrhů ve schématu EIC Accelerator, která detailně popisuje všechny nové změny platné od začátku roku 2024, spolu s novou anotovanou příručkou pro návrhy projektů EIC PathFinder, poskytující obecné tipy pro podání přihlášek. Příručka „How to apply successfully – EIC Pathfinder” má napomoci žadatelům s přípravou projektového návrhu a poskytuje užitečné rady. Manuál „EIC Accelerator – Guide for Applicants“ se soustředí na změny, jako jsou zavedení paušálních výdajů, nové výzvy, aktuální hodnoticí kritéria, typy financování, limity pro opakované podání přihlášky a další.

Zapojte se do soutěže o nejlepší výzkumnou práci v oblasti obrany

Soutěž EDA Research, Technology, and Innovation Papers Award 2024, která se koná již druhým rokem, je zaměřena na inovativní technologie, procesy a aplikace pro budoucí obranné kapacity EU. Přihlášky lze podávat do 29. března 2024. Ocenění budou předána v červnu 2024 na veletrhu Eurosatory v Paříži, přičemž každý laureát obdrží 4 000 eur. Tématem letošního ročníku je „Innovative technologies, processes, and applications for enhanced future defence capabilities.” Vítězné příspěvky by měly obsahovat nápady, které do roku 2035 přispějí k posílení konkrétních obranných schopností EU. Přihlášky budou posuzovány na základě jejich kvality a dopadu, přičemž zvláštní důraz bude kladen na technologie a inovace, které mají napomoci pokrýt obranné potřeby a nedostatky Evropské unie.

Více informací najdete na webu EDA.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.