facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Priority belgického předsednictví ve vědě nebo nová konsorcia ERIC

17. 1. 2024
Novinky CZELO: Priority belgického předsednictví ve vědě nebo nová konsorcia ERIC

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nezmeškejte nové výzvy z programu Digitální Evropa na podporu AI a kybernetické bezpečnosti a výzvu do soutěže EIT Digital Champions. Přečtěte si o novince z oblasti evropských výzkumných infrastruktur a dohodě k nové struktuře ERA politické agendy.

CZELONepřehlédněte ani pokyny k finančním náležitostem pro akce MSCA a představení belgických priorit v Radě EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Komise zveřejnila nové výzvy z programu Digitální Evropa na podporu AI a kybernetické bezpečnosti

Výzvy, s finanční alokací ve výši 84 milionů eur, zafinancují projekty zaměřené na činnosti podporující nové aplikace umělé inteligence a další podpůrné technologie pro bezpečnostní operační střediska (Security Operation Centres) a provádění právních předpisů EU v oblasti kybernetické bezpečnosti v souladu s Aktem o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act). Dále budou také podpořeny projekty zaměřené na evropský přechod na postkvantovou kryptografii. Výzvy jsou otevřeny pro malé a střední podniky, veřejnou správu a další subjekty z členských států EU, zemí ESVO/EHP a zemí přidružených k programu Digitální Evropa.

Projektové návrhy lze podávat od 16. ledna do 26. března 2024.

Zapojte se do soutěže EIT Digital Champions

EIT Digital spustilo výzvu EIT Digital Champions, která má podpořit evropské deep tech společnosti, které hledají investiční fondy s cílem dalšího růstu. Vítězové obdrží bezplatný přístup k 12měsíční podpoře EIT Digital Growth Services. Společnosti se mohou přihlásit do pěti tematických oblastí: digitální technologie, digitální průmysl, digitální města, digitální finance a digitální wellbeing a to do 30. ledna 2024.

Více informací najdete na webu EIT Digital.

Evropská komise ustanovila koncem minulého roku dvě nová konsorcia evropských výzkumných infrastruktur (ERIC)

První z nich, LOFAR ERIC, představuje evropskou výzkumnou infrastrukturu pro soustavu nízkofrekvenčních antén. Hostitelským státem konsorcia LOFAR ERIC je Nizozemsko a dalšími zakládajícími členy jsou Bulharsko, Německo, Irsko, Itálie a Polsko. Jako další získala statut ERIC výzkumná infrastruktura INFRAFRONTIER. Ta se zaměří na generování, fenotypizaci, archivaci a distribuci modelových systémů in vivo/in vitro a souvisejících údajů. Mezi zakládající členy INFRAFRONTIER ERIC patří i Česká republika.

Více informací najdete na webu Evropské komise.

Dohoda o nové struktuře ERA politické agendy

Během prosincového jednání ERA Fóra v Bonnu se zástupci členských států dohodli na struktuře politické agendy Evropského výzkumného prostoru na období 2025–2027. Nová politická dohoda se bude opírat o tři hlavní pilíře. První pilíř „kontext a celkové cíle” bude sloužit jako kompas k implementaci agendy. Druhý pilíř s pracovním názvem „soubor strukturálních politik” sdružuje ty oblasti, které jsou již součástí politik Evropského výzkumného prostoru a vyžadují pokračující činnost (například výzkumné kariéry, výzkumné infrastruktury, mezinárodní spolupráce, aj.). Poslední pilíř popisuje soubor nově navržených ERA akcí. Dalším krokem bude výběr konkrétních akcí z 30 již existujících návrhů, které budou součástí nové agendy.

Více informací naleznete na webu ERA Portálu.

Evropská komise zveřejnila pokyny k finančním náležitostem pro akce MSCA

Pokyny slouží k objasnění různých aspektů implementace projektů MSCA, jako jsou sítě pro doktorandy, individuální granty pro postdoktorandy, výměnné pobyty a MSCA COFUND. Hlavním cílem dokumentu je pomoci organizacím, které se účastní těchto projektů, lépe porozumět finančnímu řízení a správě prostředků získaných z projektů MSCA. Pokyny se například zaměřují na otázky týkající se náboru nových výzkumníků, vysílání zaměstnanců či způsobilost jednotkových nákladů.

Více informací je k dispozici na webu Evropské komise.

IGLO Open představilo priority belgického předsednictví v Radě EU

V prosinci 2023 se uskutečnilo IGLO Open, tentokrát s aktuální tématikou priorit belgického předsednictví v Radě EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). V rámci legislativního aktu se předsednictví zaměří na dodatek k Nařízení Rady EU, kterým se zřizuje společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku. Cílem je zahrnout perspektivu umělé inteligenceusnadnit přístup pro malé a střední podniky a start-upy. Co se týká nelegislativních dokumentů, během následujícího půlroku se očekává schválení Závěrů Rady na valorizaci vědomostí, Doporučení Rady k bezpečnějšímu výzkumu v EU a doplnění ex post evaluace rámcového programu Horizont 2020.

Více informací najdete na webu CZELO.  

 

Zdroj: CZELO 


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.