facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Propagace české vědy a inkluze ve vzdělávání

5. 7. 2022
Novinky CZELO: Propagace české vědy a inkluze ve vzdělávání

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Najdete v něm nové video, které propaguje českou vědu, výzkum a vzdělávání zahraničním partnerům. Přečíst si můžete také třeba o nových výzvách Euratomu na podporu vědců z Ukrajiny nebo výzvách v rámci partnerství Innovative Health Initiative.

CZELO

Nové video představuje Českou republiku jako partnera pro vzdělávání a výzkum v zahraničí

Nový spot kanceláře CZELO povzbuzuje zahraniční vědecké a vzdělávací instituce k navázání partnerství s českými protějšky. Video vzniklo pro potřeby České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) a iniciativy Study in the Czech Republic. Spot se bude rovněž využívat na konferencích a dalších akcích během českého předsednictví v Radě EU pro účely propagace českého vzdělávání a výzkumu v zahraničí. Za produkcí videa stojí studia Družina a NICE! v čele s režisérem Janem Látalem. Video můžete zhlédnout na YouTube kanálu CZELO.

Jak program Erasmus+ podporuje inkluzi ve vzdělávání?

Dne 15. června 2022 vydala Evropská komise závěrečnou zprávu Data collection and analysis of Erasmus+ projects | Focus on inclusion in education: final report. Zpráva přináší jak soupis 120 projektů programu Erasmus+, které byly v databázi projektů Erasmus+ označeny jako „dobrá praxe“ v oblasti inkluze ve vzdělávání, tak výsledky výzkumu zabývajícího se patnácti projekty vybranými z tohoto soupisu jako případové studie. Vybraných patnáct projektů pokrývá všechny úrovně a odvětví vzdělávání a odborné přípravy a do některých je zapojena i Česká republika. Více informací najdete na webu CZELO.

Euratom podpoří v rámci pracovního programu 2021–2022 ukrajinské vědce

Úpravou pracovního programu Euratomu pro období 2021–2022 plánuje Evropská komise podpořit ukrajinské vědce a zvýšit jadernou bezpečnost. Konkrétně se navýší rozpočet konsorcia EUROfusion o 2,5 milionů eur za účelem podpory fúzních inženýrů a vědců. Druhým opatřením je uvedení inovační akce s rozpočtem 10 milionů eur. Ta má za úkol zvýšit bezpečnost dodávek jaderného paliva do 35 vodovodních energetických reaktorů (VVER).

Většina těchto reaktorů doposud používala výlučně jaderné palivo dovážené z Ruska. Vzhledem k válečnému tažení Ruska na Ukrajinu se Evropská komise touto iniciativou, podobně jako s REPowerEU, snaží omezit evropskou poptávku po ruských palivech. Výzva k předkládání návrhů bude brzy zveřejněna na FTO portálu. Více informací najdete na webu CZELO.

Staňte se součástí Odborné komunity Centra digitálního vzdělávání

Od letošního února postupně vzniká a vyvíjí se Odborná komunita Centra digitálního vzdělávání (Digital Education Hub Community of Practice). Vytvoření Centra digitálního vzdělávání je jednou z aktivit Akčního plánu digitálního vzdělávání (2021–2027) a Odborná komunita vzniká jako podpora tohoto Centra. Experti v oblasti digitálního vzdělávání a zájemci o tuto problematiku z řad škol a dalších relevantních organizací (výzkumné organizace, neziskové organizace, místní a regionální autority apod.) se nyní mohou přihlásit a stát se jejími členy. Více informací na webu CZELO.

Mariya Gabriel oznámila vznik nové sítě inovativních univerzit

Eurokomisařka Mariya Gabriel vyhlásila založení Evropské sítě inovativních vysokoškolských institucí (European Network of Innovative Higher Education Institutions). Tuto novinku poprvé zmínila během oficiálního zahájení prvního evropského summitu zaměřeného na propojení oblasti vzdělávání a inovací (Education and Innovation Summit), který se konal 23. června 2022 v Bruselu a online.

Tato síť by měla aktivně pomáhat s naplňováním cílů evropských univerzitních a inovačních strategií – vzniká totiž v souladu jak s Evropskou strategií pro univerzity, vydanou Komisí v lednu tohoto roku, tak s připravovanou Inovační agendou, kterou Komise plánuje představit příští měsíc. Více se dočtete na webu CZELO.

Partnerství IHI zahájilo první sérii výzev k předkládání návrhů

Partnerství Innovative Health Initiative (IHI) se zaměřuje převážně na spolupráci ve zdravotnickém výzkumu napříč různými sektory. Jedná se o partnerství mezi Evropskou unií a evropskými průmyslovými asociacemi zastupujícími farmaceutický průmysl, lékařské technologie, biotechnologie, digitální zdraví a vakcinační průmysl. V první výzvě podpoří IHI 135 miliony eur několik projektů, v druhé výzvě příspěvek činí 22 milionů eur. Uzávěrka pro obě výzvy je 20. září 2022. Více informací najdete na webu CZELO.

Evropský parlament volá po inkluzivnějším, přístupnějším, flexibilnějším a administrativně méně náročném programu Erasmus+

Dne 23. června přijal Evropský parlament usnesení vyzývající k inkluzivnějšímu, flexibilnějšímu a po všech stránkách přístupnějšímu programu Erasmus+. Usnesení staví na zjištěních a doporučeních komplexní analytické zprávy mapující zavádění inkluzivních opatření a jejich účinek v předchozím programovém období Erasmus+, tj. mezi lety 2014-2020. Usnesení nabádá jak Evropskou komisi, tak členské státy a národní agentury pro program Erasmus+ k mnoha krokům mj. ke zlepšení inkluze, jako je např. inkluzivnější financování, zvýšení rozpočtu na inkluzi, zpřístupnění informací o programu osobám se zdravotním postižení atd.

Evropská komise je dále vyzývána, aby zjednodušila administrativní zátěž a proces žádostí a umožnila jejich podávání ve všech evropských jazycích, a tím program zpřístupnila všem osobám s omezenými příležitostmi. Usnesení dále nabádá k větší flexibilitě programu v případě krize a v současné situaci vyzývá k poskytování větší pomoci ukrajinským studentům a studentkám a k další podpoře ukrajinským vysokoškolským institucím a akademickým obcím. Více informací naleznete na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.