facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Velká Británie opět součástí Horizontu Evropa

12. 9. 2023
Novinky CZELO: Velká Británie opět součástí Horizontu Evropa

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dozvíte se o přidružení Spojeného království k Horizontu Evropa, výsledcích výzvy ERC Starting Grants nebo o aktualizaci pracovního programu EIC pro rok 2023. Nezmeškejte také registraci na infodny k centralizovaným aktivitám Erasmus+ a výzvu k získání značky Regionálního inovačního údolí.

CZELO

Komise uzavřela dohodu se Spojeným královstvím o přidružení k Horizontu Evropa

Od 1. ledna 2024 se budou moci výzkumníci a výzkumné organizace ze Spojeného království účastnit programů Horizont Evropa a Copernicus. Pro Spojené království tak vzniká povinnost finančně přispívat do evropského rozpočtu. Na účasti v obou programech se bude Velká Británie průměrně podílet téměř 2,6 miliardami eur ročně, zpětně však žádné závazky hradit nebude. Dohoda počítá také s případy nedostatečného nebo přílišného zapojení britských institucí a obsahuje balanční mechanismy, které by v tomto případě upravily výši britského příspěvku. Dohodu musí ještě schválit členské státy a specializovaný výbor EU-UK pro účast v programech Unie.

Společné vyjádření Evropské komise a Spojeného království najdete na stránkách Evropské komise.

Do ČR míří tři ERC Starting granty

Celkem 400 výzkumníků, pracujících ve 24 evropských zemích, uspělo ve výzvě ERC Starting Grants s termínem uzávěrky 25. října 2022. Tato výzva přilákala 2 696 projektových návrhů, které byly posuzovány panely renomovaných výzkumníků z celého světa. Celková úspěšnost ve výzvě byla 14,8 %. Tři granty míří také do České republiky, konkrétně na Univerzitu Karlovu v Praze a dva na Masarykovu univerzitu. Všem třem úspěšným žadatelům gratulujeme.

Kompletní seznam držitelů grantů najdete na stránkách ERC.

Evropská komise aktualizovala pracovní program EIC pro rok 2023

V rámci aktualizace byly přidány 2 CSA výzvy: 1. Nová generace inovačních talentů, 2. Finanční podpora přístupu ke službám od partnerů ekosystému. První výzva je zaměřena na způsobilé studenty, výzkumníky a začínající inovátory, kteří budou mít možnost absolvovat stáž v malých a středních podnicích financovaných v rámci EIC nebo EIT. Výzva je otevřená do 4. října 2023. Druhá výzva poskytne příjemcům EIC finanční podporu v rámci specializovaných služeb v oblasti sektorové znalosti, sítí, výzkumné a inovační infrastruktury, přístupu na trhy nebo rozvoje podnikání. Výzva je otevřená do 14. listopadu 2023.

Zveme vás na infodny k centralizovaným aktivitám Erasmus+

Ve dnech 4. a 5. prosince 2023 se budou ve Vídni konat každoroční informační dny Central European Joint Infodays, které pořádá DZS|CZELO spolu s národními agenturami TPF (Maďarsko), OeAD (Rakousko) a SAAIC (Slovensko). Infodny se zaměřují na mezinárodní rozměr centralizovaných aktivit ve vysokoškolském vzdělávání a spolupráci s partnerskými zeměmi. Letošní novinkou bude důraz kladený na praktické informace týkající se přípravy žádosti a podání projektu, akce nabídne také více příležitostí k networkingu.

Registrace je otevřena do 10. října. Více informací naleznete na webu CZELO.

Podporuje Váš region inovace? Máte poslední šanci získat značku Regionálního inovačního údolí

Evropská komise zveřejnila tzv. „matchmaking map“, kde můžete najít regiony, které vyjádřily svůj zájem stát se Regionálními inovačními údolími. V současnosti je do výzvy zapojeno 64 způsobilých regionů. Za Českou republiku se do výzvy přihlásily Střední Čechy a Severozápad. Mapa má za cíl propojit zapojené účastníky a pomoci jim najít relevantní partnery. Pro lepší identifikaci také ukazuje závazky a výzvy, kterým každý z regionů čelí. V rámci České republiky identifikovali zapojení aktéři dvě výzvy, a to digitální transformaci a fosilní paliva.

Výzva k vyjádření zájmu je otevřena do 18. září.

Mezinárodní projekty kvalitně a moderně. Co přinesl čtvrtý ročník konference SchooLink?

Umělá inteligence, dlouhodobé mobility či řízení projektů. Nejen tato témata zazněla na konferenci SchooLink 2023, která se konala koncem srpna v Brně. Téma letošní konference „Mezinárodní projekty kvalitně a moderně” umožnilo školám a organizacím působícím ve školním vzdělávání v programu Erasmus+, aby se dozvěděly o tom, jak realizovat své projekty efektivněji a kvalitněji. Konference se také zaměřila na centralizované aktivity programu Erasmus+. Ty představila kancelář CZELO spolu se zástupci dvou běžících projektů.

Více o akci se dočtete na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.