facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Webinář k hodnocení EEA a schválení nové komisařky

20. 9. 2023
Novinky CZELO: Webinář k hodnocení EEA a schválení nové komisařky

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si náš souhrn proslovu Ursuly von der Leyen o stavu Unie nebo o nových pravidlech aukcí Evropské vodíkové banky. Dozvíte se také o schválení nové komisařky pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež nebo o tom, jak si stojí Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.

CZELO

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová bilancovala současný stav, priority a výzvy Evropské unie

Ursula Von der Leyen ve středu 13. 9. před Evropským parlamentem ve Štrasburku, méně než rok před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu, představila úspěchy Evropské komise. Ta dle jejích slov „splnila přes 90 % politických cílů, které [Von der Leyen] představila v roce 2019.“ Její zelená, digitální a geopolitická Komise dle předsedkyně úspěšně ve spolupráci s členskými státy a Evropským parlamentem podporují Ukrajinu v kontextu neoprávněné ruské invaze, investují do partnerství po celém světě a staly se globálními průkopníky v digitálních občanských právech. Ursula von der Leyenová také zdůraznila, že Evropská komise pokračuje v boji proti násilí na ženách a v úsilí o dosažení rovnosti mezi ženami a muži.

Bodový souhrn najdete na stránkách CZELO a úplný přepis proslovu naleznete na webových stránkách Evropské komise.

Evropský parlament schválil jmenování Iliany Ivanove na post komisařky

Ivanova převezme portfolio inovací, výzkumu, kultury, vzdělávání a mládeže po Mariyi Gabriel, která v letošním květnu post opustila, aby se stala místopředsedkyní nově sestavené bulharské vlády. Po úspěšném „grilování“ z minulého týdne není schválení během plenární schůze ve Štrasburku překvapením. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku a Výbor pro kulturu a vzdělávání kandidátku vyzpovídal 5. září, ta po slyšení obdržela pozitivní zpětnou vazbu. Ve slyšeních kladla důraz na ekonomickou a technologickou bezpečnost a udržení evropské konkurenceschopnosti.

Více informací najdete v tiskové zprávě Evropského parlamentu.

Evropská komise zveřejnila podmínky aukcí Evropské vodíkové banky

Aukce pod záštitou Evropské vodíkové banky se uskuteční 23. listopadu s předpokládaným koncem 8. února 2024. Tato nová forma podpory projektů zaměřených na vodík rozdělí 800 milionů eur mezi projekty s nejmenší finanční náročností. Úspěšní žadatelé obdrží podporu ve formě fixního příplatku na kilogram obnovitelného vodíku po dobu deseti let. Tato částka by měla pokrýt rozdíl mezi výrobními náklady a reálnou tržní hodnotou.

Více informací o aukčním mechanismu najdete na stránkách Evropské komise, stejně jako vydané podmínky a pravidla aukce.

Jak si stojí Erasmus+ a Evropský sbor solidarity? Přečtěte si závěry studie Evropského parlamentu 

Výbor Evropského parlamentu pro kulturu a vzdělávání začátkem září zveřejnil studie, které se věnují dosavadní implementaci programů Erasmus+Evropský sbor solidarity. Studie prezentují nejen závěry ohledně stavu implementace, úspěchů a problémů, s nimiž se programy potýkají, ale také doporučení, jak naplnit celý potenciál a cíle těchto dvou hlavních evropských programů v oblasti formálního a neformálního vzdělávání. Studie doporučují mimo jiné posílit koordinaci národních agentur s Evropskou komisí nebo snížit administrativní zátěž.

Detailní rozbor najdete na stránkách CZELO. Obě studie si můžete v plném rozsahu přečíst na stránkách Evropského parlamentu.

Nezmeškejte webinář ke střednědobému hodnocení EEA nebo 6. Evropský summit pro vzdělávání

Webinář ke střednědobému hodnocení Evropského prostoru vzdělávání, který se uskuteční 10. října 2023, otevře témata, mezi něž patří výchova k občanství, podpora učitelů, podpora rovnosti a inkluze ve vzdělávání a vzájemné automatické uznávání. Akce, kterou spolupořádá Evropská komise a Evropský parlament, má za cíl zhodnotit dosažený pokrok a otevřít diskuzi o výzvách, které stále přetrvávají. Dopolední část programu bude k dispozici také online.

Registrovat se můžete na stránkách Evropské komise.

6. Evropský summit pro vzdělávání proběhne online a prezenčně v Bruselu 30. listopadu 2023. Summit se zaměří na otázky zlepšení kvality vzdělávání s důrazem na přínos pro všechny, lepší plánování investic do vzdělávání a odborné přípravy, podporu dovedností nutných k digitální a ekologické transformaci a střednědobé hodnocení Evropského vzdělávacího prostoru.

Registrovat se můžete na stránkách Evropské komise.

 

Zdroj: CZELO


 

CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.