facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Zpráva o činnosti EIT RIS, nový soubor výzev a účast Spojeného království v HE

22. 11. 2023
Novinky CZELO: Zpráva o činnosti EIT RIS, nový soubor výzev a účast Spojeného království v HE

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dočtete se o novém souboru výzev na podporu výzkumu v oblasti dat, výpočetní techniky a umělé inteligence či zprávě o činnosti EIT RIS pro rok 2022.  V neposlední řadě se také dozvíte o rozpočtu EU na rok 2024 a nejaktuálnějším vývoji asociace Velké Británie k programu Horizont Evropa a Copernicus.

CZELOKancelář CZELO vás zve na V4 konferenci na téma výzkumných kariér

Kancelář CZELO pořádá v úterý 28. listopadu spolu s dalšími bruselskými kancelářemi V4 konferenci na téma výzkumných kariér. V rámci akce proběhnou debaty se zajímavými řečníky, kteří zastupují jak Evropskou komisi, tak i komunitu talentovaných výzkumníků v začínající a střední části své profesní dráhy. Pozvaní výzkumníci a výzkumnice představí své kariéry a výzvy dnešního výzkumného prostředí. Budou se zabývat otázkami spojenými se zaměstnáním, mobilitou, kariérním rozvojem a dovednostmi. Jejich poznatky a zkušenosti jsou vysoce relevantní pro současnou politiku výzkumných kariér v Evropě, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU. K akci je možné se připojit i online.

Registrujte se prostřednictvím odkazu.

Sledujte konferenci na téma socioekonomického přínosu mezinárodních studentských mobilit

Asociace pro akademickou (Academic Cooperation Association) spolupráci pořádá 7. prosince již tradiční ACA Advocacy konferenci v Bruselu. Dům zahraniční spolupráce, jako jeden z členů ACA, se spolu s dalšími partnery podílí na její organizaci, mimo jiné prostřednictvím kanceláře CZELO. Cílem konference je vyzdvihnout socioekonomické, politické a kulturní výhody a výzvy vysokoškolských mezinárodních studentských mobilit. Během panelových diskuzí se experti zaměří na představení příkladů dobré praxe a na to, jak podpořit a zvýšit dopad studentských mobilit. Konferenci bude možné sledovat také online prostřednictvím YouTube kanálu ACA (pro online účast není potřeba se předem registrovat).

Více informací najdete na webu ACA.

EIT zveřejnil zprávu o činnosti EIT RIS pro rok 2022

Zpráva poskytuje přehled hlavních programů, aktivit, služeb a spolupráce s různými stakeholdery, které byly realizovány znalostními a inovačními společenstvími (KICs) v rámci nástroje EIT RIS. Tyto činnosti zahrnují aktivity pro podporu podnikání s cílem zvýšit počet a rozvoj startupů v těchto regionech, stejně jako školení a inovační činnosti podporující vznik nové generace evropských inovátorů. Dokument také představuje úspěšné projekty začínajících podniků a inovátorů, kteří využili spolupráci se znalostními a inovačními společenstvími EIT.

Celá zpráva je k dispozici na webu EIT.

Evropská komise oznámila nový soubor výzev na podporu výzkumu v oblasti dat, výpočetní techniky a umělé inteligence

Evropská komise alokovala více než 290 milionů eur na nové výzvy podporující výzkum v oblasti dat, výpočetní techniky a umělé inteligence v rámci pracovního programu 2023-2024 Horizontu Evropa.  85 milionů eur je vyčleněno na podporu výzkumu v oblasti dat a výpočetních technologií, které jsou spojeny s inovacemi v oblasti umělé inteligence. Dalších 206 milionů eur bude financovat projekty v oblasti technologií, které mají posílit digitální a technologickou konkurenceschopnost Evropy a přispět k cílům Zelené dohody pro Evropu. Z těchto prostředků bude 60 milionů eur využito na výzkum umělé inteligence a datových řešení. Financovány budou například projekty, které využívají data a umělou inteligenci k řešení optimalizace energie a zdrojů ve výrobních hodnotových řetězcích. Dalších 67 milionů eur je určeno na výzkum spojený s umělou inteligencí, daty a robotikou. Zbývajících 70 milionů eur bude investováno do projektů v oblasti cloudových a edge serverů.

Více informací najdete v tiskové zprávě Evropské komise.

Rada schválila účast Spojeného království v programech Horizont Evropa a Copernicus

Rozhodnutí Rady tak umožní EU formalizovat principiální dohodu dosaženou mezi Komisí a vládou Spojeného království dne 7. září 2023. Podle této dohody se výzkumní pracovníci a organizace ve Spojeném království budou moci od 1. ledna 2024 účastnit programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa za stejných podmínek, jako jejich protějšky v členských státech EU. Spojené království se rovněž zapojí do programu EU pro pozorování Země Copernicus a bude mít přístup ke službám EU v oblasti pozorování a sledování vesmíru.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Rady EU.

Dohoda o rozpočtu na rok 2024

Evropský parlament a Rada Evropské unie se dne 11. listopadu dohodli na rozpočtu na rok 2024, včetně částek pro Erasmus+, Horizont Evropa, Digitální Evropa a další programy. Rozpočet na příští rok se výrazně zaměřuje na hlavní politické priority EU a reaguje na aktuální složitou geopolitickou situaci. Dohodnutý roční rozpočet vykazuje závazky ve výši 189,4 miliardy eur a platby ve výši 142,6 miliardy eur. Na oblast výzkumu a inovací by měl být v příštím roce alokovaný rozpočet ve výši 13,6 miliardy eur s tím, že 12,9 miliardy eur z této sumy půjde na program Horizont Evropa a zbytek na financování Evropského aktu o čipech.

Na program Erasmus+ by měl být dle dohody vyčleněn základní rozpočet ve výši 3,8 miliardy eur. Rozpočet by měl být oficiálně schválený 22. listopadu na plenárním zasedání.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.